W sobotnie przedpołudnie 11 lutego br. na Placu Apelowym Garnizonu Nisko odbyła się przysięga wojskowa żołnierzy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, którą złożyło ponad stu ochotników. Każdy z nich ukończył poprzedzające przysięgę szkolenie podstawowe.

Na zaproszenie Dowódcy 16. Tczewskiego Batalionu Saperów ppłk. Adama Bieńka w uroczystości udział wzięli m. in.: Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Senator RP Janina Sagatowska oraz Starosta Niżański Robert Bednarz.

Uroczystość rozpoczęła się podniesieniem Flagi Państwowej oraz odśpiewaniem Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej. Następnie do sztandaru wojskowego wystąpiła kolumna elewów składających przysięgę wojskową. Całą uroczystość zakończyła defilada pododdziałów i przemówienia, z których płynęły wyrazy wdzięczności za decyzję o podjęciu służby dla Polski.

Bohaterowie dnia mogli przyjąć pochwały i życzenia od najbliższych oraz uwiecznić ten ważny moment na wspólnych zdjęciach.

Zdjęcia: 16 Batalion Saperów w Nisku