Grafika

8 lutego br. został przekazany plac budowy na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego w Nisku przy Pl. Wolności 15 w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych”.

Wykonawcą inwestycji jest Zakład Remontowo Budowlany KOREM Kazimierz Koc Spółka Jawna z Jeżowego. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego powierzono Firmie Budowlanej Wiesław Małek z Rudnika nad Sanem.

W wydarzeniu udział wzięli Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Inspektorzy nadzoru: Kazimiera Bukowska, Wiesław Małek i Jarosław Lipiarz, Wykonawca inwestycji: Tomasz Koc i Kazimierz Koc oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Nisku: Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Jadwiga Maluga i Główny Specjalista w Wydziale GM Beata Zaręba.

Koszt zadania wyniesie 7 746 854,51 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 6 584 826 zł. Pozostała kwota 1 162 028,51 zł to środki własne Powiatu Niżańskiego.

Realizacja inwestycji będzie prowadzona w dwóch etapach i potrwa 13 miesięcy, tj. do marca 2024 r.

- Realizowana inwestycja wzmocni potencjał administracji samorządowej poprzez rewitalizację budynku po byłym Areszcie Śledczym w Nisku, który zakończył swoje funkcjonowanie w roku 2018, a który władze Powiatu Niżańskiego przejęły w roku 2019, w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych. Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku położonego w Nisku przy Placu Wolności 15 wraz z elementami podziemnej infrastruktury technicznej, rozbiórką wybranych obiektów budowlanych, w tym. m.in. budynku magazynowego, kotłowni i muru ochronnego, Jest to zadanie jest bardzo ważne, ponieważ poprawi warunki lokalowe urzędumówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji z wnętrza przebudowywanego budynku.