W czwartek 16 lutego br. w Centrum Wystawienniczo Kongresowym G2A Arena w Jasionce miała miejsce oficjalna konferencja inaugurująca nowy program regionalny „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027”, podczas której nastąpiło oficjalne wręczenie decyzji zatwierdzającej program warty ponad 2,2 mld euro.

Udział w uroczystej inauguracji wzięli między innymi: Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Ewa Leniart - Wojewoda Podkarpacki, Cinzia Masina - Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej, przedstawiciele Komisji Europejskiej - Magdalena Horodyska i Eliza Przetak, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz przedstawiciele władz samorządowych gmin z powiatu niżańskiego.

Nowy program regionalny obejmuje m.in. środki na infrastrukturę drogową i transport, a także na inwestycje łagodzące zmiany klimatyczne i ochronę środowiska oraz dotacje dla przedsiębiorców z terenów, które graniczą z Ukrainą.

Jest to kolejny program regionalny realizowany przez Województwo Podkarpackie w ramach polityki spójności. Jego zatwierdzony budżet wynosi prawie 2 miliardy 265 milionów euro i jest ponad 160 mln euro wyższy niż alokacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 uzyskał formalną akceptację Komisji Europejskiej, jako trzeci spośród 16 programów regionalnych w Polsce.

Zgodnie z założeniami planuje się, że pierwsze nabory, gdzie beneficjentami będą m.in. jednostki samorządu terytorialnego, dotyczyć będą działań związanych z cyfryzacją procesów administracji publicznej, adaptacją do zmian klimatu, gospodarką wodno-ściekową, drogami wojewódzkimi, jak również działań związanych z edukacją, kulturą czy infrastrukturą społeczną.