Powiat Niżański, po raz szósty z rzędu, zajmując 5 miejsce, znalazł się w czołowej 15 najaktywniejszych powiatów, w corocznym Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Miast na prawach powiatu, przeprowadzanym przez ZPP, w kategorii Powiatów do 120 tys. mieszkańców, w której sklasyfikowano ponad 150 powiatów z całej Polski.

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Miast na prawach powiatu, to bezpłatny i dobrowolny konkurs prowadzony przez Związek Powiatów Polskich od 2003 roku.

Ranking ZPP prowadzony jest w podziale na cztery kategorie jednostek samorządu terytorialnego: powiaty do 60 tys. mieszkańców; powiaty od 60 do 120 tys. mieszkańców; powiaty powyżej 120 tys. mieszkańców oraz miasta na prawach powiatu. W rankingu mogą uczestniczyć wszystkie samorządy szczebla powiatowego.

Ranking to jedyne w Polsce tego rodzaju przedsięwzięcie, zarządzane na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Zwycięstwo danego samorządu wiąże się z przyznaniem tytułu „Dobry Polski Samorząd”. Ranking trwa przez cały rok. Okolicznościowe statuetki oraz dyplomy dla zwycięzców, wręczane są corocznie podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Związek Powiatów Polskich.

Samorządy sklasyfikowane w rankingu, oceniają eksperci ZPP według wielu kryteriów, zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych, takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz społecznej gospodarki rynkowej; wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa publicznego; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne.

Rok 2022, był kolejnym dobrym rokiem dla Powiatu Niżańskiego. Pomimo zniesienia w Polsce stanu epidemii, który obowiązywał przez ponad dwa lata, przekształconego następnie w stan zagrożenia epidemicznego, trudnej sytuacji geopolitycznej, związanej z wojną na Ukrainie, sytuacji gospodarczej i społecznej w kraju i na świecie, udało się zrealizować wiele ważnych projektów i inwestycji, które będą służyć nie tylko obecnym, ale również przyszłym pokoleniom. Realizując zaplanowane inwestycje, w wielu miejscach Powiatu Niżańskiego poprawiła się m.in. infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz dostępność komunikacyjna obszarów, na których były prowadzone prace.

- Realizacja zaplanowanych zadań była możliwa dzięki sprawnemu działaniu Zarządu i Rady Powiatu Niżańskiego, Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych Powiatu. Podejmowano wspólne działania, które przyczyniły się do pozyskiwania środków na realizację zadań. Bardzo dobrze układała się współpraca z samorządami miejskimi i gminnymi. Wszystkie te czynniki wpłynęły na to, że Powiat Niżański po raz kolejny zajął wysokie 5 miejsce w organizowanym przez ZPP Rankingu Powiatów i uzyskał tytuł „Laureat Rankingu Powiatów 2022”. Zaznaczyć należy, że w ścisłej czołówce rankingu Związku Powiatów Polskich, trwamy nieprzerwanie od 2017 roku, zajmując najlepsze miejsce w swojej kategorii, wśród innych, uczestniczących w rankingu powiatów z Województwa Podkarpackiego – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Warto przypomnieć uzyskane dotychczas przez Powiat Niżański lokaty w Rankingu: za 2021 rok – 6., za 2020 rok - 8., za 2019 rok - 6. miejsce, za rok 2018 - 3. miejsce oraz za 2017 rok - 12. miejsce.

Na uwagę zasługuje również fakt, że Powiat Niżański okazał się nadal najlepszy w swojej kategorii spośród innych, uczestniczących w rankingu powiatów z Województwa Podkarpackiego. Sąsiedni Powiat Stalowowolski uplasował się na miejscu 8.