Grafika

Dnia 17 lutego br. w Zespole Szkół. im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem odbył się Dzień Młodego Naukowca. W wydarzeniu udział wzięło blisko 60 uczniów ze szkół podstawowych gmin Rudnik nad Sanem, Krzeszów, Ulanów, Nisko i Nowa Sarzyna.

Realizacja całego działania rozpoczęła się już w styczniu, kiedy to ogłoszony został konkurs plastyczny Młody Naukowiec „Wpływ napojów energetycznych na zdrowie człowieka”. Konkurs miał na celu nie tylko kształtowanie i promowanie wśród młodych ludzi właściwych postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia, ale również uświadomienie negatywnego wpływu spożywania napojów energetycznych. Konkurs poprzedziły eliminacje szkolne, a 17 lutego uczniowie rywalizowali w konkursach: biologiczno-chemicznym, matematyczno-fizyko-geograficznym oraz informatycznym.

Celem zorganizowanych wydarzeń była popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych, rozbudzenie zainteresowań, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, pobudzanie twórczego myślenia oraz poszukiwanie talentów wśród uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej.

Ogłoszenia wyników konkursów i wręczenia nagród dokonał Wicestarosta Niżański Adam Mach oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem Edward Wołoszyn. Wyniki poszczególnych konkursów przestawiały się następująco.

Konkurs biologiczno-chemiczny:

 • I miejsce – Bartosz Jakubowski (Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie),
 • II miejsce – Michał Kuryś (Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach),
 • III miejsce – Hubert Bęben (Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie).

Konkurs matematyczno-fizyko-geograficzny:

 • I miejsce – Dawid Dubiel (Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie),
 • II miejsce – Bartosz Jakubowski (Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie),
 • III miejsce – Joanna Kusiak (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Nisku).

Konkurs informatyczny:

 • I miejsce – Nikodem Staroń (Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie),
 • II miejsce – Maksymilian Perlak (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Nisku),
 • III miejsce – Izabela Żuraw (Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie).

 

Konkurs plastyczny „Wpływ napojów energetycznych na zdrowie człowieka”:

 • I miejsce – Julian Furtak Publiczna (Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudniku nad Sanem),
 • II miejsce – Joanna Kusiak Publiczna (Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Nisku),
 • III miejsce – Krystian Dziedzic (Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym).

Oprócz otrzymanych nagród i podziękowań za zaangażowanie w cały cykl konkursów, uczniowie mieli również okazję wysłuchać prelekcji na temat spożywania napojów energetycznych oraz ich wpływu na zdrowie człowieka, o czym mówiła w Dniu Młodego Naukowca, dietetyk pani Agata Szustecka. Uświetnieniem tego dnia było przedstawienie teatralne pt. „Co tyka w energetykach?”, w wykonaniu koła teatralnego „Teatrikos” uczniów Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem.

- Zagrożenia, które codziennie napotykają w swoim życiu młodzi ludzie, nie tylko wiążą się z niebezpieczeństwem w sieci czy ruchu drogowym, to także niebezpieczeństwo, które niesie ze sobą spożywanie m.in. napojów energetycznych. Uświadomienie zagrożeń, profilaktyka i promowanie zdrowego stylu życia na etapie lat szkolnych to niezwykle ważne i przynoszące efekty działania. Równie istotną kwestią jest rozwijanie zainteresowań, twórcze i logiczne myślenie, będące kluczem do dobrych i świadomych decyzji - mówił Wicestarosta Adam Mach.

Zdjęcia: ZS w Rudniku nad Sanem