Grafika

Na początku lutego br. w Zespole Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica odbyło się podsumowanie projektu „Tu mieszkam, Tu zmieniam”, realizowanego w okresie od stycznia 2022 r. do stycznia 2023 r.

Projekt w całości realizowany był przez Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Do działań zrealizowanych w ramach projektu w Zespole Szkół w Jeżowem angażowali się w formie wolontariatu uczniowie technikum budowlanego, technikum usług fryzjerskich oraz liceum ogólnokształcącego.

Łącznie w różnych działaniach uczestniczyło około 30 wolontariuszy. Była to dla nich okazja poszerzenia swojej wiedzy, rozwijania umiejętności, integracji z lokalną społecznością oraz zdobycia doświadczenia współpracy w zespole.

 

W ramach projektu zrealizowano liczne wydarzenia, warsztaty, spotkania i akcje, tj.:

 • Wsparcie na starcie – zajęcia wprowadzające do wolontariatu,
 • Nowoczesne budownictwo pasywne i energooszczędne,
 • Warsztaty z animacji,
 • Konferencja z udziałem psychologa dotycząca radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi,
 • Młodzi mają głos! – spotkanie z prawnikiem i psychologiem oraz konferencja dotycząca uczestnictwa w życiu publicznym,
 • Cykl wyjazdów do DPS: uczennice technikum fryzjerskiego – wolontariuszki obsługują podopiecznych,
 • Nowoczesny Szkolny Salon Urody – prezentacja umiejętności fryzjerskich w ramach Dnia Kobiet i Dnia Matki dla wszystkich chętnych,
 • Młodzi budowlańcy chętnie pomogą: uczniowie technikum budowlanego – wolontariusze wykonują proste prace dla osób starszych i samotnych,
 • Zbiórka żywności dla Banku Żywności,
 • Moi mali przyjaciele – akcja czytania bajek i zabaw młodzieży z przedszkolakami,
 • Młodzieżowa Rada Gminy – młodzież prowadzi konsultacje z władzami Gminy.

Realizatorem projektu było Stowarzyszenie „Niżańskie Centrum Rozwoju” w partnerstwie z Zespołem Szkół w Jeżowem.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Głównym założeniem projektu był wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w sprawy publiczne i społeczne oparte na wolontariacie.

Tekst i zdjęcia: ZS Jeżowe