Grafika

27 lutego 2023 roku, Starosta Niżański Robert Bednarz pożegnał, odchodzącą na emeryturę, wieloletnią zasłużoną pracownicę Starostwa Powiatowego w Nisku, Panią Annę Bednarz – Kierownika Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami. W spotkaniu uczestniczyli również Sekretarz Powiatu Mirosława Daśko i Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami, Geodeta Powiatowy - Andrzej Nowak.

Podczas spotkania Starosta, wręczając bukiet kwiatów i symboliczny upominek, podziękował Pani Annie za wieloletnią, sumienną pracę i rzetelne wykonywanie obowiązków oraz życzył wszelkiej pomyślności i dużo zdrowia na nowym etapie życia, jakim jest zasłużona emerytura.

Pani Anna Bednarz z Powiatem Niżańskim, pracą zawodową związana była od roku 2002. Wykonując powierzone jej obowiązki, prowadziła m.in. sprawy z zakresu zadań realizowanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym gleboznawczej klasyfikacji gruntów, baz danych ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, obiektów topograficznych i weryfikacji opracowań geodezyjno-kartograficznych przyjmowanych do zasobu.

W czasie swojej pracy w Starostwie Powiatowym w Nisku, Pani Anna Bednarz została uhonorowana Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, nadawanym przez Prezydenta RP.

Dziękujemy Pani Ani za lata współpracy i życzymy wszelkiego dobra oraz dużo zdrowia i radości każdego dnia.