Grafika

24 lutego 2023 r. Powiat Niżański podpisał umowę z Wojewodą Podkarpackim dot. wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Program ten skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej pomocy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności, a także nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi.  

Mając na względzie oczekiwania społeczne w tym zakresie, stosowne wnioski w 2022 roku do Wojewody Podkarpackiego złożyła Gmina Harasiuki, Gmina i Miasto Ulanów oraz Powiat Niżański – decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wnioski te zostały zatwierdzone do realizacji i finansowania z Funduszu Solidarnościowego. Dzięki temu skorzystają z opieki wytchnieniowej nasi mieszkańcy – członkowie rodzin i opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi o różnym stopniu niepełnosprawności.

Gmina Harasiuki otrzymała z Funduszu 24 480 zł dla 3 osób, w tym 1 dziecko, w łącznym wymiarze 204 godziny.

Gmina i Miasto Ulanów otrzymała z Funduszu 133 008 zł (dla 9 dzieci i 12 osób dorosłych z terenu Gminy Ulanów zaplanowano łącznie 3260 godzin takiej opieki).

Powiat Niżański z Funduszu Solidarnościowego pozyskał łącznie 129 336 zł, do końca br. w ramach tych środków zrealizowana zostanie opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego przez 3 170 godzin łącznie dla 28 osób – niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Niżańskiego.

- Cieszy fakt, że nie tylko nasz Powiat, ale również Gmina Harasiuki oraz Gmina i Miasto Ulanów tak bardzo angażują się w pomoc i wspierają rodziców oraz opiekunów dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności, a także osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Zarówno Gminy, jak i Powiat swoim mieszkańcom oferują, w ramach opieki wytchnieniowej, pobyt dzienny dla dzieci i osób niepełnosprawnych – powiedział Starosta Niżański Robert Bednarz.