zdjęcie

W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku od stycznia 2023 r. działa wirtualna strzelnica, utworzona w ramach zadania „Wirtualna strzelnica w powiecie niżańskim”, dofinansowanego z dotacji celowej ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Koszt wykonanej inwestycji wyniósł 270 969,48 zł, z czego 194 641,06 zł pochodziło z dotacji, a pozostała część to wkład własny Powiatu Niżańskiego.

Umiejętności strzeleckie na powstałej strzelnicy zdobywają między innymi uczniowie szkół średnich Powiatu Niżańskiego, żołnierze z niżańskich jednostek wojskowych, przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej i Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku.

10 marca 2023 r. nastąpiło oficjalne otwarcie strzelnicy, w którym udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel, Dowódca 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku ppłk Radosław Podolski, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku ppłk Tomasz Mazur oraz cz. p.o. Dowódca 32 Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku mjr Przemysław Jarema.

Zaproszeni goście wzięli udział w zajęciach strzeleckich dla klasy mundurowej RCEZ w Nisku, w czasie których przeprowadzono klasowe zawody strzeleckie. Najlepszym strzelcom Starosta Niżański wręczył nagrody ufundowane przez Powiat Niżański. Goście mieli również możliwość zapoznania się z funkcjonalnością systemu wirtualnej strzelnicy, nie tylko podziwiając zawody strzeleckie, ale  również spróbowali własnych umiejętności, strzelając z repliki broni krótkiej i długiej, będącej na wyposażeniu niżańskiej strzelnicy.

- Dostępność wirtualnej strzelnicy dla uczniów szkół i mieszkańców Powiatu Niżańskiego to możliwość zwiększenia zainteresowania naszej społeczności sportem strzeleckim oraz zachęcenie młodych ludzi do kontynuacji szkolenia strzeleckiego w szeregach formacji wojskowych. Obiekt znajduje się na terenie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i będzie służył nie tylko uczniom tej szkoły. Ze strzelnicy będą mogli korzystać między innymi uczniowie pozostałych szkół średnich i podstawowych z terenu Powiatu Niżańskiego, organizacje pozarządowe i jednostki wojskowe Sił Zbrojnych RP – powiedział Starosta Niżański Robert Bednarz.