Grafika

10 marca 2023 roku, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku, odbyło się ostatnie w obecnej czteroletniej kadencji posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, podczas którego miało miejsce uroczyste pożegnanie członków dotychczasowej Rady, działającej w latach 2019-2023.

Podczas zamykającego kadencję posiedzenia PRRP Starosta Niżański Robert Bednarz wręczył członkom Rady listy z podziękowaniami za owocną współpracę, cenne wskazówki i wsparcie w prowadzeniu lokalnej polityki rynku pracy oraz przekazał drobne upominki, promujące Powiat Niżański.

Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy Sylwester Daśko podziękował Staroście, Dyrektorowi PUP w Nisku Piotrowi Rutynie i członkom Rady za wieloletnią współpracę oraz życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej i powodzenia w życiu osobistym.

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty w sprawach polityki rynku pracy. W jej skład wchodzą osoby powołane przez Starostę, spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych, organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy oraz organów jednostek samorządu terytorialnego.

Zarządzeniem Nr 14/2019 Starosty Niżańskiego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Nisku, w skład Rady weszli: Sylwester Daśko, Zbigniew Dudzik, Stanisław Garbacz, Krzysztof Kiszka, Rafał Kołodziej, Małgorzata Nieznalska, Stanisław Pliszka, Marek Stępak, Jan Szwedo, Waldemar Ślusarczyk, Józef Walczak, Piotr Wałek, Karol Wołoszyn i Krystyna Wszołek.

Kadencja Powiatowej Rad Rynku Pracy w Nisku trwała 4 lata i upłynęła z dniem 13 marca 2023 roku. Na czas trwania kadencji Przewodniczącym Rady został wybrany Sylwester Daśko a Wiceprzewodniczącym Małgorzata Nieznalska.

Sklad nowej Rady określi Starosta Niżański w nowym Zarządzeniu Starosty.