Dnia 13 marca 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku odbył Niżański Konwent Samorządowy, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza. Na zaproszenie Starosty w Konwencie uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Poseł na Sejm RP Rafał Weber; a także Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Niżańskiego.

Podczas Konwentu omówiono Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład – Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz możliwości aplikowania środków do niego przez Gminy i Powiat. Program ten przewiduje bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru i kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Powiat Niżański ustalając nowy termin składania wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, daje możliwość starania się o środki na ten cel większej liczbie podmiotów z terenu Powiatu Niżańskiego.

Przedmiotem obrad Konwentu była również dyskusja na temat naboru wniosków o dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania, mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. W ramach naboru dofinansowaniem mogą być objęte zadania, polegające w szczególności na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów, a tym samym poprawa jakości życia mieszkańców danej miejscowości. Nabór prowadzony jest przez Wojewodę Podkarpackiego. Zebrani Wójtowie i Burmistrzowie pozytywnie odnieśli się do przedstawionych informacji dotyczących naboru wniosków w ramach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Tematem Konwentu były również inne ważne sprawy dotyczące rozwoju powiatu i gmin, a Wójtowie i Burmistrzowie mówili o pozostałych potrzebach, ważnych dla gmin naszego powiatu.