Grafika

13 kwietnia 2023 r. to data tegorocznych obchodów Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, które odbyły się pod patronatem Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko. Uroczystości rocznicowe zainagurowane zostały uroczystą akademią zorganizowaną w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, które poprowadził dyrektor Liceum Jerzy Stelmach.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Niżańskiego na czele ze Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem, przedstawiciele władz samorządowych Gmin z terenu Powiatu, Radni Powiatu Niżańskiego i Rady Miejskiej w Nisku, przedstawiciele wojska, służb, inspekcji i straży, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Nisko – Stalowa Wola, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Powiatu, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego III kadencji, przedstawiciel Rodzin Katyńskich – Pan Eugeniusz Trzuskot i inni zaproszeni goście oraz licznie zgromadzona młodzież niżańskiego liceum.

Obchody rozpoczęto hymnem Polski a słowo wprowadzające wygłosił Przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Daśko, który wspomniał bohaterskich Polaków poległych na „nieludzkiej ziemi”.

Następnie zgromadzeni goście mieli możliwość wysłuchania interesującego wykładu pt. „Pamiętajmy – historia jest nauczycielką życia”, wygłoszonego przez dr nauk humanistycznych Konrada Krzyżaka – nauczyciela historii z Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego. Uroczystości towarzyszyły wystawy prezentujące zbiory udostępnione przez dwóch niżańskich pasjonatów historii: „Katyń – Golgota Wschodu” – wystawa pochodząca ze zbiorów śp. Bolesława Chmury oraz „Literatura Katyńska” – dar w postaci książek oraz publikacji przekazany dla Niżańskiego Liceum od Pana Mieczysława Barnata, a także występy wokalne niżańskich licealistów pod przewodnictwem Pana Henryka Rzucidło.

Na ręce Dyrektora Jerzego Stelmacha została przekazana przez przedstawiciela Rodzin Katyńskich Eugeniusza Trzuskota teczka otrzymana od śp. Bolesława Chmury, zawierająca dokumenty biograficzne dotyczące działalności związanej z upamiętnieniem Zbrodni Katyńskiej, tj. informacje dotyczące budowy pomnika i niżańska lista katyńska.

Kolejną część obchodów rozpoczęła o godzinie 18.00 uroczysta Msza Św. w Sanktuarium św. Józefa w Nisku, koncelebrowana przez księży tutejszej parafii.

We Mszy Św. uczestniczył m. in. Starosta Niżański Robert Bednarz, Przewodniczący Rady Sylwester Daśko, Wicestarosta Powiatu Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, zaproszeni goście, pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu, przedstawiciele służb mundurowych oraz mieszkańcy Niska.

Rangę uroczystości podkreślała obecność pocztów sztandarowych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Niżański oraz harcerzy.

Po Mszy Św. przedstawiciele władz Powiatu Niżańskiego: Starosta Niżański i Przewodniczący Rady Powiatu wraz z Ks. Proboszczem dr Kazimierzem Harą oraz delegacje samorządów gminnych, wojska, policji, straży, organizacji społecznych i harcerzy, złożyli kwiaty pod Tablicą Katyńską.

Przypomnijmy, że Sejm RP podniósł w dniu 14 listopada 2007 r. do rangi święta datę 13 kwietnia, jako Dzień Katyński.

Idąc tym śladem, Rada Powiatu Niżańskiego III kadencji, na Sesji w dniu 10 grudnia 2007 r., przyjęła przez aklamację, dzień 13 kwietnia za Powiatowy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Jest to Dzień corocznego hołdu dla ponad 22 tysięcy zamordowanych na Wschodzie Polaków.

Po roku 2010 upamiętnienie mordu katyńskiego splotło się z pamięcią o tragicznie zmarłych członkach delegacji państwowej, udającej się na obchody 70. Rocznicy tej zbrodni, z Prezydentem Lechem Kaczyńskim na czele.

Co roku w kwietniu, władze i mieszkańcy Powiatu Niżańskiego uczestniczą w uroczystościach poświęconych tamtym tragicznym wydarzeniom.