zdjęcie

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku nawiązuje współpracę z firmami działającymi na polskim rynku, które zgłaszają potrzebę kształcenia zawodowego specjalistów. Mając na uwadze zapotrzebowanie na rynku na absolwentów szkół w zawodzie technik robotyk, zostało podpisane porozumienie z KUKA CEE GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce. Firma objęła patronatem klasę technik robotyk, zobowiązując się do zapewnienia materiałów edukacyjnych uzupełniających program nauczania, doposażenie pracowni robotyki, zorganizowania warsztatów studyjnych w siedzibie firmy KUKA oraz  opiniowania programów kształcenia.

Porozumienie zostało podpisane w obecności Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza. Firmę KUKA CEE GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce reprezentował Janusz Jakieła-Sales Manager. RCEZ reprezentowali - Dyrektor mgr Wacław Piędel oraz Wicedyrektor mgr inż. Tomasz Skoczeń.

Robotyka jest dziedziną, która łączy różne tradycyjne gałęzie nauk technicznych. Zawładnęła ona wieloma sferami życia człowieka, znajdując zastosowanie np. w szpitalach, wojsku, policji, przemyśle, a nawet w gospodarstwach domowych. Technik robotyk jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w przemyśle. Zawód ten w pełni odpowiada oczekiwaniom szerokiej grupy pracodawców w zakresie uruchomienia, obsługi, konserwacji oraz diagnostyki układów automatyki przemysłowej. Zawód ten jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającej się światowej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych.

W Technikum nauczysz się:

 • budowania konstrukcji mechanicznych robotów i montażu osprzętu elektrycznego,
 • programowania i obsługiwania robotów przemysłowych,
 • organizowania i wykonywania prac związanych z konserwacją i diagnostyką układów robotów,
 • planowania zadań związanych z produkcją zrobotyzowaną,
 • nowoczesnego sterowania systemami opartymi na technologii światłowodowej.

Kariera zawodowa:

 • operator i programista robotów przemysłowych,
 • konstruktor,
 • technolog,
 • montażysta robotów przemysłowych,
 • nadzór techniczny systemów zrobotyzowanych,
 • prowadzenie własnej firmy usługowej i produkcyjnej,
 • praca w przemyśle, medycynie i obronności,

Kwalifikacje:
ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki
ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

Przedmioty rozszerzone: matematyka

Przemyślany wybór szkoły zawodowej to nie tylko decyzja na pierwsze lata kształcenia, ale również rodzaj inwestycji czasu i wysiłku, który może zaowocować w przyszłości większą pewnością zatrudnienia, wyższymi zarobkami, a także zadowoleniem z wykonywanej pracy w późniejszych latach.

Zapraszamy do nauki w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku!

Tekst i zdjęcia: RCEZ w Nisku