zdjęcie

W dniu 18 kwietnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Nisku, została podpisana umowa na zadanie pn. „Niżański szlak kajakowy”, realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie Rozwój ogólnodostępne i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Umowę podpisali, w imieniu Powiatu Niżańskiego, Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Waldemar Płeszka - Wykonawca inwestycji.

Koszt zadania wyniesie 184 500 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 92 899 zł. Pozostałą kwotę stanowią środki własne Powiatu Niżańskiego.

Zadanie planowane jest do realizacji w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. elementy małej architektury, miejsce do suszenia kajaków, drewniana altana, pomost pływający oraz chodniki i alejki. W przypadku Dąbrowicy, będzie to dobudowa do istniejącej już w tym miejscu infrastruktury rekreacyjnej z boiskiem, siłownią terenową i altanką. W Sierakowie natomiast, gdzie nie ma takiej infrastruktury, oprócz grilla i miejsca na ognisko oraz konstrukcji do suszenia kajaków, powstanie również drewniana altana i pomost pływający. Zostanie też zagospodarowany teren wokół.