zdjęcie

Dnia 19 kwietnia 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku odbył Niżański Konwent Samorządowy, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza. W konwencie uczestniczyli Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Niżańskiego.

Podczas Konwentu dyskutowano na temat wspólnego opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju” na lata 2024 – 2030, która zapewni prawidłowe prowadzenie polityki rozwoju. Celem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego będzie umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin i powiatów tworzących w przyszłości Porozumienie Terytorialne rozwoju gmin. Podczas dyskusji zebrani Wójtowie i Burmistrzowie wyrazili wolę przystąpienia do działań w zakresie opracowania strategii ponadlokalnej.

W dalszej części Konwentu dyskutowano na temat instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne. Przeanalizowano m.in. koszt opracowania dokumentacji, założenia klastra i opracowania wniosku. Większość Wójtów i Burmistrzów wyraziło chęć przystąpienia do działań w zakresie utworzenia klastra energetycznego.

Następnie, podczas spotkania, Starosta wraz z Wójtami i Burmistrzami rozmawiali o organizacji spotkań w gminach, dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2030.

Przedmiotem obrad Konwentu była również informacja dotycząca udziału w akcji sprzątania „Czysty Powiat Niżański”. Starosta Niżański skierował zaproszenie do samorządów gminnych o włączenie się do udziału w akcji. Wójtowie i Burmistrzowie wyrazili wolę przystąpienia do tego działania. Koordynatorem tej akcji z ramienia Powiatu jest Roman Pokora radny Rady Powiatu Niżańskiego – Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Promocji Powiatu.

Tematem Konwentu były również inne ważne sprawy dotyczące rozwoju powiatu i gmin. Dyskutowano m.in. na temat organizacji konkursu związanego z przyznaniem corocznej nagrody „Strażak Roku Powiatu Niżańskiego”, oraz przyznania nagrody Starosty Niżańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości, upowszechniania i ochrony kultury, podczas obchodów Powiatowego Dnia Działacza Kultury.

Na zakończenie Konwentu Starosta Niżański poinformował włodarzy gmin o zaplanowanym na dzień 25 kwietnia br. Niżańskich Targach Kariery z prośbą o rozpowszechnienie informacji o tym wydarzeniu.