zdjęcie

W piątek, 21 kwietnia 2023 r., w Hucisku w Gminie Harasiuki, uroczyście oddano do użytkowania drogę powiatową Nr 1069R od drogi 858 – Krzeszów. Jej przebudowa kosztowała prawie 20 milionów złotych, z czego 9 909 096 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, 9 046 713 zł to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a pozostała kwota tj. 862 383,23 zł to środki własne Powiatu Niżańskiego oraz gminy Krzeszów i Harasiuki.

W ramach zadania przebudowano nawierzchnię drogi i wybudowano ścieżkę rowerową na długości prawie 11 km, wyremontowano most, wykonano: zatoki postojowe, perony, chodnik z kostki brukowej betonowej o długości 218 mb, zjazdy na posesje, przepusty pod drogą wraz z odwodnieniem i kanalizacją deszczową. Ponadto zamontowano bariery ochronne z oznakowaniem poziomym i pionowym oraz wykonano przejście dla pieszych wraz z instalacją oświetlenia w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1069R z drogą powiatową Nr 1070R.

Wykonawcą zadania było Konsorcjum Firm: Lider – Przedsiębiorstwo Drogowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Firma Transportowo – Budowlano – Drogowa DYLMEX.

Przecięcia wstęgi, a tym samym symbolicznego oddania do użytkowania zmodernizowanej drogi, dokonali m.in.: Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Senator RP Janina Sagatowska, Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego Marta Jakowska, Dyrektor BGK Piotr Olszówka, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Wiesław Kasperek, Radny Rady Powiatu Niżańskiego Gabriel Waliłko, Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka, Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Łebko wraz z Radnymi Rady Gminy i sołtysami sołectw, Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Bąk wraz z Radnymi Rady Gminy i sołtysami sołectw, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Hucisku Urszula Król, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, przedstawiciele służb, inspekcji i straży oraz pracownicy: Starostwa Powiatowego w Nisku, Urzędów Gminy Harasiuki i Krzeszów, Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, przedstawiciele wykonawcy, młodzież ze Szkoły Podstawowej w Hucisku oraz mieszkańcy Huciska.

Drogę poświęcił ks. Patryk Obszyński, Wikariusz Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie.

Starosta Niżański Robert Bednarz podkreślił, że: - Oddana dzisiaj do eksploatacji przebudowana droga, jest ważnym traktem komunikacyjnym, łączącym drogi powiatowe z drogą wojewódzką nr 858 i z drogą krajową 77, który prowadzi do terenów inwestycyjnych, łączy dwa województwa: podkarpackie i lubelskie, łączy dwa powiaty niżański i biłgorajski oraz komunikuje ze sobą Gminy Krzeszów, Harasiuki i Ulanów.  Bez pomocy rządu nie bylibyśmy w stanie zmodernizować tak mocno zniszczonej i wyeksploatowanej drogi. Przebudowa tego blisko 11-kilometrowego odcinka wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej, jest jedną z najważniejszych inwestycji w Powiecie Niżańskim. Nie tylko dlatego, że była długo oczekiwaną przez mieszkańców obu gmin i całego Powiatu inwestycją, ale też ze względu na zły stan techniczny odcinka zagrażający bezpieczeństwu użytkowników. Dzięki przebudowie, wzmocnieniu i wykonanej infrastrukturze to się zmieniło i od teraz użytkownicy mają do dyspozycji ponad 10,5 kilometra drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, z wyremontowanym mostem i odwodnieniem. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie w prace nad realizacją tego zadania, a szczególne słowa podziękowania składam na ręce Wiceministra Infrastruktury Pana Rafała Webera, za okazywane wsparcie i pomoc we wskazywaniu możliwości pozyskania środków dla naszego Powiatu, dzięki którym nasz Mała Ojczyzna pięknieje i zmienia swoje oblicze na lepsze – zaznaczył Starosta.

Minister Adamczyk zaznaczył, że realizacja tej inwestycji jest przykładem dobrej współpracy samorządu z Rządem RP:

- Warto wracać w miejsca, gdzie widać pozytywne efekty współpracy samorządu i rządu, którego mam zaszczyt być ministrem. Cieszy fakt, że do samorządów trafiają miliardy złotych rządowego wsparcia. Przede wszystkim są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, ale również są to dotacje z Rządowego Funduszu Polski Ład czy środki z rezerwy subwencji ogólnej. Dzięki tym instrumentom wsparcia, a także zaangażowaniu jednostek samorządu terytorialnego, realizowana jest ogromna ilość zadań, które sprawiają, że każdy polski region ma równe szanse rozwoju – mówił Andrzej Adamczyk.

Wiceminister Rafał Weber, przyznał, że - Efekty przebudowy tej drogi powiatowej 1069 między Krzeszowem a Harasiukami pokazują jak dobrze zostało wykorzystane  dofinansowanie rządowe. Widać świetną współpracę pomiędzy samorządami, co bardzo cieszy i mobilizuje do dalszej pracy. Rząd dalej będzie wspierał inwestycje lokalne, bo one są tak samo potrzebne jak nowoczesne autostrady, czy drogi ekspresowe.

Na zakończenie uroczystego oddania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji, Minister Infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pan Rafał Weber otrzymali z rąk Starosty Roberta Bednarza szklany grawerton upamiętniający to ważne wydarzenie.

Podczas uroczystości, młodzież szkolna, biorąca udział w Konkursie „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”, otrzymała m. in. od Starosty Niżańskiego, nagrody oraz upominki.