Grafika

Jako motto wydarzenia, posłużyły uczestnikom Olimpiady słowa Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

W dniach 14-15 kwietnia 2023 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku po raz trzeci odbyły się finał ogólnopolski Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości.

W zawodach wzięło udział 57 uczniów szkół ponadpodstawowych. Organizatorem olimpiady był Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Urzędem Patentowym RP.

Celem olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności. Zakres tematyczny obejmuje znajomości ustawy Prawo własności przemysłowej oraz historii wynalazków i ich twórców.

Do pierwszego etapu zgłosiło się ponad 800 uczniów, którzy zdalnie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru. Uczniowie walczyli przede wszystkim o wstęp na uczelnię wyższą. 15 kwietnia 2023 r. 10 najlepszych walczyło o podium. 

Eliminacje szkolne i okręgowe wyłoniły 57 finalistów szczebla ogólnopolskiego z całej Polski, którzy wyróżnili się bardzo dużą wiedzą i przygotowaniem. Wśród nich znaleźli się uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej, którzy z powodzeniem startują w różnego rodzaju zmaganiach związanych z wynalazczością i innowacyjnością.

Pierwsze kroki w finale i zmagania naukowe uczestników odbyły się elektronicznie, poprzez wypełnienie testu na platformie. II etap rozpoczłą się dnia 14 kwietnia br., w formie pisemnej, na hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej Na zakończenie dnia uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Muzeum Flisactwa Polskiego i Muzeum Andrzeja Pityńskiego oraz mieli możliwość spływu galarami. Drugiego dnia rywalizacji, 15 kwietnia, po części pisemnej, wyłoniono najlepszą dziesiątkę, która przystąpiła do części ustnej zmagań. Na pierwszym miejscu uplasował się Mateusz Węglewski, drugie miejsce zajął Dawid Łabędź, zaś trzecie Karolina Łakomy. Finaliści i laureaci Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości uzyskali zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz mogą starać się o indeksy na wybrane wydziały renomowanych uczelni w Polsce poza procedurą rekrutacyjną.

Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku zdobyli następujące tytuły:

  • Sebastian Kolański, klasa 4A, laureat
  • Bartosz Zięba, klasa 4 A, finalista
  • Jakub Pelic, klasa 4A, finalista.

Uczestnikami finału ogólnopolskiego zostali także: Konrad Klecha (4A) i Angelika Pałka (4E). Uczestnikiem eliminacji etapu okręgowego była Eliza Grzesik (4A).

Uczniowie zmagali się również drużynowo. Najlepsza ekipa przyjechała z Okręgu Chełmskiego, druga z Pomorskiego, zaś trzecia z Okręgu Bielsko-Bialskiego.

W uroczystym podsumowaniu i wręczeniu nagród zwycięzcom, laureatom i finalistom Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości uczestniczyli: Wiceminister Infrastruktury Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Wicekurator Oświaty Stanisław Fundakowskj Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Prezydent Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów Stanisław Janowczyk, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Olimpiad, Wiceprezydent Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów Zbigniew Matuszczak, przedstawiciel wynalazców Ukrainy Viktoria Kabanov, Prezes SOLBET Stalowa Wola Ryszard Zając, Dyrektor Rejonu Energetycznego PGE Stalowa Wola Czesław Frączek, Prezes PGE Dystrybucja S.A. Lublin Jarosław Kwasek, Wiceprezes PGE Dystrybucja S.A Lublin Jan Frania oraz Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nisku kpt. Dawid Tomczyk.

Podczas uroczystego zakończenia Olimpiady, wręczone zostały, przyznane przez Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie, tytuły „Przyjaciel Młodzieży", które otrzymali: Wiceminister Infrastruktury, Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Starosta Niżański Robert Bednarz, Wójt Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Wicedyrektorzy RCEZ: Aleksandra Oleksy i Tomasz Skoczeń oraz Dyrektor Rejonu Energetycznego PGE Stalowa Wola Czesław Frączek. Złotą Odznakę Honorową Naczelnej Organizacji Technicznej otrzymał Wacław Piędel, dyrektor RCEZ w Nisku.

- Cieszymy się, że mogliśmy gościć w naszym powiecie tak uzdolnionych uczniów, którzy w ten sposób rozwijają pasje i kształtują umiejętności. Wydarzenia te decydują o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznaczają drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami – mówił Starosta Robert Bednarz.

Olimpiadę Wiedzy o Wynalazczości patronatem honorowym objęli: Wiceminister Infrastruktury, Poseł na Sejm RP Rafał Weber, Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Starosta Niżański Robert Bednarz i Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A. w Lublinie Jan Frania.

Sponsorzy Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości byli: Główny sponsor - Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S. A w Lublinie, a także: Hurtownia ELMAT w Stalowej Woli, ELDOM w Nisku, Piekarnia Rostek w Nisku, Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku było organizatorem finału ogólnopolskiego po raz trzeci.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom Olimpiady podjętego wysiłku rozwijania pasji oraz kształtowania umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy. Dziękujemy firmom i instytucjom za wszelką pomoc.

Podczas podsumowania Olimpiady, bogactwo folkloru polskiego zaprezentował Zespół Pieśni i Tańca „Racławice” im. Rodziny Mireckich z Racławic.  

Zdjęcia: RCEZ w Nisku