Grafika

Na zaproszenie Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, dnia 24 kwietnia br., w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, odbyło się spotkanie dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mające na celu przybliżenie oferty edukacyjnej na rok 2023/2024 oraz przekazanie cennych wskazówek w procesie wsparcia uczniów w wyborze dalszego etapu kształcenia.

W spotkaniu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Anna Orzoł, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku Jerzy Stelmach, Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku Wacław Piędel, Dyrektor Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem Edward Wołoszyn, Dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica Stanisław Haduch oraz dyrektorzy szkół podstawowych z terenu powiatu niżańskiego.

Spotkanie dotyczyło kwestii związanych z przedstawieniem oferty edukacyjnej szkolnictwa ponadpodstawowego i omówienia zasad współpracy na linii Powiat Niżański – szkoły podstawowe.

Podczas spotkania Starosta podkreślił, że oferta szkolnictwa ponadpodstawowego skierowana do tegorocznych absolwentów szkół podstawowych jest atrakcyjna i zapewne spełni oczekiwania dotyczące dalszej edukacji. Następnie, każdy z dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat, omówił nie tylko ofertę profili i zawodów, ale również zaplecze infrastrukturalne oraz możliwości, jakie czekają na przyszłych absolwentów w szkołach, np.: konkursy, szkolenia, kursy, programy czy też stypendia.

Starosta wskazał również najważniejsze atuty szkolnictwa ponadpodstawowego w szkołach Powiatu: - Bogata oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych w Powiecie Niżańskim daje wiele możliwości wyboru drogi dalszego kształcenia oraz pozwala na uzyskanie kwalifikacji zawodowych dających solidne podstawy do zdobycia w przyszłości wymarzonej pracy. Nasze szkoły kształcą na wysokim poziomie, co ma odzwierciedlenie w bardzo dobrych wynikach egzaminów maturalnych i dużej ilości chętnych biorących udział w procesie rekrutacyjnym. Zachęca do tego również nowoczesne wyposażenie klasopracowni i infrastruktura towarzysząca, która daje możliwości rozwoju pasji i umiejętności uczniów. Dzięki licznym inwestycjom, we współpracy z Dyrektorami, wyposażenie szkół i placówek oświatowych jest nieustannie modernizowane i dostosowywane do zmieniających się potrzeb nowych uczniów.

Zorganizowane spotkanie było również okazją do rozmów i podzielenia się spostrzeżeniami dotyczącymi nie tylko aspektów szkolnictwa na terenie Powiatu, lecz także wyzwań, jakie czekają w przyszłości zarówno uczniów, nauczycieli, jak i władze szkół. Zaproszeni dyrektorzy szkół chętnie wskazywali potrzeby i okazywali zainteresowanie ofertą edukacyjną, do której zapoznania się zachęcamy w linku poniżej:

https://powiatnizanski.pl/rekrutacja