zdjęcie

W dniu 21 kwietnia 2023 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Hucie Krzeszowskiej odbyły się eliminacje Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Uczestnicy Turnieju mieli za zadanie zaliczyć test wiedzy ze znajomości zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego, a kolejnym etapem były zadania praktyczne, które polegały m.in. na jeździe rowerem po miasteczku i torze sprawnościowym.
Znajomość zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego jest niezmiernie ważna, dlatego cieszy fakt, że najmłodsza niżańska społeczność doskonale poradziła sobie w każdym etapie Turnieju.

Laureatami w grupie wiekowej I (10 - 12 r.ż.) zostali:

  • I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie
  • II miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej
  • III miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Nisku.

W grupie wiekowej II (powyżej 12 r.ż.) na kolejnych miejscach uplasowali się:

  • I miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej
  • II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie

III miejsce - drużyna z Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku nad Sanem.
Zwycięskie drużyny otrzymały puchary oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Powiat Niżański, które wręczył Wicestarosta Adam Mach oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Nisku.
Laureaci Turnieju zostali awansowani do eliminacji na szczeblu wojewódzkim.