Grafika

Dnia 25 kwietnia br. w hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, odbyły się Niżańskie Targi Kariery. Dla młodzieży kończącej w tym roku naukę w szkole podstawowej była to okazja kontaktu nie tylko z uczniami oraz nauczycielami szkół średnich z terenu Powiatu i poznanie oferty edukacyjnej szkół ponadpodstawowych, ale również możliwość obcowania ze światem biznesu i przedsiębiorcami działającymi na rynku powiatowym i nie tylko.
W wydarzeniu udział wzięli licznie zgromadzeni uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych, nauczyciele, opiekunowie, przedstawiciele władz samorządowych, w tym Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, przedstawiciele sfery przedsiębiorczości i inni goście.


Nowoczesne roboty, symulatory, stroje wojskowe, gadżety, broszury i inne przygotowane przez wystawców atrakcje, przyciągnęły tłumy młodzieży, która z zainteresowaniem brała udział w dwóch sferach, na które podzielone zostały Targi: sferę przedsiębiorczości i sferę edukacji. Uczestnicy Targów mieli okazję zapoznać się na stoiskach z ofertami placówek niżańskich szkół podstawowych: Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku Nad Sanem, Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica oraz odwiedzić stoiska prawie 30 przedsiębiorców z terenu powiatu niżańskiego i stalowowolskiego, którzy chętnie dzielili się cennymi wskazówkami, przybliżając młodym ludziom rynek pracy i perspektywy zawodowe, jakie czekają na nich w najbliższym im otoczeniu.
Niżańskie Targi Kariery to niecodzienne wydarzenie na skalę całego powiatu, które łączy edukację i przedsiębiorczość. Dziś, pragniemy podkreślić aspekt ukierunkowywania młodych mieszkańców w kontekście budowania własnej ścieżki kariery zawodowej, począwszy od wyboru szkoły ponadpodstawowej i przedstawienie potencjału lokalnego rynku pracy. Szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Niżański z całą pewnością gotowe są do przyjęcia w swoje progi tegorocznych ósmoklasistów, aby zapewnić im należyte przygotowanie do matur oraz dalszej edukacji. Dlatego też, zachęcam serdecznie do zapoznania się z ofertą szkół średnich znajdujących się na terenie Powiatu i życzę, aby dokonane wybory były trafne, a spędzony czas dalszej nauki owocny i niezapomniany – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.


Działanie zostało zrealizowane przez Gminę i Miasto Niska we współpracy z Powiatem Niżańskim oraz Niżańskim Centrum Kultury „Sokół” w ramach projektu „Nisko Coraz Wyżej – Podniesienie Potencjału Ekonomiczno – Gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście”, dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.


Nieobecnych na targach edukacyjnych zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkolnictwa ponadpodstawowego Powiatu Niżańskiego na rok szkolny 2023/2024:
https://www.powiatnizanski.pl/zapraszamy-do-zapoznania-sie-z-oferta-edukacyjna-szkol-prowadzonych-przez-powiat-nizanski