Druhny i Druhowie Strażacy!
Z okazji przypadającego w dniu 4 maja Dnia Strażaka, w imieniu własnym, Władz Samorządowych Powiatu Niżańskiego oraz całej Społeczności Niżańskiej, składam wszystkim Funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej oraz Członkom – Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej, serdeczne życzenia i podziękowania za Wasz trud i narażanie własnego życia, w ochronie zdrowia i mienia ludzkiego,
Kieruję do Was słowa wdzięczności za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy w każdej trudnej sytuacji.
Niech trudy Waszej pracy i służby, zapewniającej bezpieczeństwo Mieszkańcom Powiatu Niżańskiego, będą źródłem satysfakcji i niech zawsze towarzyszy im społeczne uznanie.
Życzę wszystkim Strażakom i Ich Rodzinom, dużo zdrowia, nieustającej opieki Waszego Patrona – Świętego Floriana, bezpieczniej służby, szczęśliwych powrotów z akcji, a także spełnienia marzeń i realizacji wszelkich zamierzeń i planów.
Dziękuję za Waszą codzienną pracę i służbę „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Z wyrazami szacunku i uznania

Starosta Niżański

Robert Bednarz

Nisko, dnia 4 maja 2023 r.