zdjęcie

W dniu 28 kwietnia 2023 r. w auli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Nisku, odbyła się II edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu dla młodzieży VIII klas szkół podstawowych oraz I klas szkół ponadpodstawowych. W konkursie wzięło udział 31 uczniów ze szkół z terenu Powiatu Niżańskiego.

Młodzież miała za zadanie rozwiązać test składający się z 30 pytań (28 testowych oraz 2 otwartych), dotyczących zdrowego stylu życia, zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, profilaktyki chorób zakaźnych, profilaktyki i uzależnień, profilaktyki chorób nowotworowych, szczepień ochronnych, organizacji i instytucji zajmujących się problematyką higieny i ochrony zdrowia.

Komisja złożona z przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nisku, oceniła prace i wyłoniła laureatów konkursu w kategorii szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce zdobyła Zuzanna Ładosz – Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej,

II miejsce zajął Hubert Drelich – Publiczna Szkoła Podstawowa w Domostawie,

III miejsce zdobyła Daria Dubiel – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Nisku.

W kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce zdobyła Valeria Yenina – RCEZ w Nisku,

II miejsce zajęła Maria Borysova – RCEZ w Nisku,

III miejsce zajęła Emilia Gil – ZS w Rudniku nad Sanem.

Na zakończenie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników, które zostało połączone z wręczeniem nagród przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza, zaś nagrody zostały ufundowane przez Powiat Niżański. Tegoroczna rywalizacja odbyła się na wysokim poziomie. Cenna wiedza, którą zdobyła niżańska młodzież, niewątpliwie przyczyni się do poprawy zdrowia niejednego mieszkańca Powiatu.

Zdjęcia: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nisku