Grafika

Dnia 30 kwietnia br. niecodzienny Jubileusz 100-lecia istnienia, połączony z Gminnym Dniem Strażaka, obchodziła Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Groblach. W ciągu minionych 100 lat zmieniali się członkowie OSP, jednak idea towarzysząca założycielom jednostki - „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”, przyświeca strażakom do dnia dzisiejszego.

Na uroczystości OSP Jeżowe przybyło wielu przyjaciół jednostki. Wśród licznie zebranych znaleźli się m. in. Poseł na Sejm RP, Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Senator RP Janina Sagatowska, Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Kamila Piech, reprezentujący Powiat Niżański Przewodniczący Rady Sylwester Daśko i Radny Rady Powiatu Niżańskiego – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Tomasz Kozak, Zastępca Wójta Gminy Jeżowe Michał Wasyliszyn, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Jan Pac, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Gabriel Waliłko, Komendant Powiatowy PSP w Nisku bryg. mgr inż. Andrzej Kołodziej, Prezes OSP w Groblach Mariusz Wojtanowicz, Radni Rady Gminy Jeżowe, Sołtys Wsi Groble Barbara Fusiek, samorządowcy, strażacy oraz mieszkańcy.

Uroczystość zainaugurowała msza św. w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Groblach, po której nastąpił przemarsz strażaków, zaproszonych gości z Orkiestrą Dętą Gminy Jeżowe i pocztami sztandarowymi na plac przy remizie, gdzie odbyła się część oficjalna.

Święto 100-lecia OSP, było doskonałą okazją do wręczenia medali i wyróżnień pożarniczych osobom szczególnie zaangażowanym w działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Podczas Jubileuszu wręczono złote medale za zasługi dla pożarnictwa oraz przekazano liczne słowa uznania, wdzięczności oraz podziwu, dla druhów ochotników.

Przewodniczący Rady Sylwester Daśko, reprezentujący władze Powiatu Niżańskiego, w podzięce Strażakom za ofiarność, pracę oraz wyrzeczenia, za zaszczytną służbę w walce z żywiołami i miejscowymi zagrożeniami, przekazał na ręce Prezesa OSP w Groblach Mariusza Wojtanowicza, życzenia od Starosty Niżańskiego oraz symboliczny grawerton.

Ochotnicza Staż Pożarna w Groblach, od chwili powstania w 1923 roku, czynnie włączała się w nurt życia społecznego i kulturalnego. Szybka interwencja i dobre wyszkolenie jednostki bojowe uchroniły wiele domostw przed zniszczeniem. Ponadto druhowie na przestrzeni lat brali udział w uroczystościach kościelnych, podnosząc tym samym ich rangę i narodowy charakter.

Zdjęcia: Gminne Centrum Kultury w Jeżowem – Zb. Bednarz