Grafika

W środę, 3 maja br. odbyły się uroczyste obchody związane z 232. Rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji w Sanktuarium pw. Świętego Józefa Opiekuna Rodzin w Nisku odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny.

Z udziałem m. in. Kompanii Honorowej Garnizonu Nisko, pocztów sztandarowych, Harcerzy Hufca ZHP im. Szarych Szeregów w Nisku, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Niska, Reprezentacyjnej Sekcji Tanecznej Mażoretek NCK „Sokół”, Orkiestry Dętej OSP z Zarzecza, przedstawicieli Gminy i Miasta Nisko oraz władz samorządowych Powiatu Niżańskiego, czczono kolejną rocznicę ważnego momentu w historii naszego kraju.

Po uroczystej Mszy Świętej delegacje złożyły kwiaty przed figurą Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, po czym przemaszerowano na Plac Wolności, gdzie podniesieniem flagi Rzeczpospolitej Polskiej na maszt, rozpoczęła się część oficjalna, podczas której przemówienie wygłosił Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk oraz Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko.

W dalszej części uroczystości nastąpił Apel Pamięci zakończony salwą honorową. Następnie, zgodnie z tradycją, złożono biało-czerwone wieńce i wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności oraz Pomnikiem Orląt Lwowskich. Wieńce złożyli m.in. przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Niżańskiego oraz Gminy i Miasta Nisko, którym towarzyszył Proboszcz Parafii pw. Św. Józefa w Nisku Ks. kan. dr Kazimierz Hara.

Uroczystości zakończył pokaz artystyczny niżańskich Mażoretek.

Narodowe Święto 3 Maja upamiętnia uchwalenie przez Sejm Wielki w 1791 roku ustawy rządowej, znanej, jako Konstytucja 3 Maja. To pierwszy tego rodzaju dokument w nowożytnej Europie i drugi na świecie, dlatego też cieszymy się, że w tym dniu tak wielu z nas pamięta i celebruje to święto.

Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja obchodzono uroczyście również w pozostałych gminach Powiatu Niżańskiego, w których uczestniczyli Wicestarosta Adam Mach, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Niżańskiego Magdalena Hasiak oraz przedstawiciele Radnych Rady Powiatu Niżańskiego.

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Nisku, NCK „Sokół” w Nisku, Gminy: Rudnik nad Sanem, Ulanów i Jeżowe.