zdjęcie

Pod koniec kwieniaw br., na terenie Nadleśnictwa Rudnik, Leśnictwo Czarny Las, odbyły się ćwiczenia zgrywające powiatowych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w których podsumowaniu uczestniczył Starosta Niżański Robert Bednarz.

W ćwiczeniach udział wzięły następujące siły i środki:

  • JRG PSP Nisko – GCBA 5/32 MAN, SLKw, 2 x SLOp,
  • OSP Przędzel – GBA 3,5/16 MAN , SLOp
  • OSP Rudnik nad Sanem- GCBA 5/35 MAN, GLBM, SLOp,
  • OSP Krzeszów – GBA 2,5/16 MERCEDES,
  • OSP Jeżowe GCBA 5/32 MERCEDES,
  • OSP Kopki GBA 2,5/25 MAN,
  • OSP Nowosielec GBA 3/16 MAN,
  • Policja,
  • Pracownicy Lasów Państwowych.

W ramach ćwiczeń utrwalone zostały zagadnienia związane z taktyką gaszenia pożarów, ratownictwem technicznym oraz z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W trakcie manewrów przećwiczono dwa epizody. Pierwszym był wypadek samochodu osobowego z trzema osobami poszkodowanymi, w tym niemowlę i kobieta w ciąży, drugi zaś dotyczył pożaru lasu, w odległości około 500 m od szkółki leśnej, z koniecznością budowy stanowiska wodnego na rzece Rudna. Ćwiczenia wymagały od biorących w nich udział odpowiedniej organizacji działań na miejscach pozorowanych zdarzeń oraz wzajemnego współdziałania, a także koordynacji wykonywanych czynności.

Podsumowanie ćwiczeń zorganizowano w szkółce leśnej „Pięć Stawideł” Nadleśnictwa Rudnik, gdzie omówiono realizację epizodów przez ćwiczące jednostki oraz dokonano oceny wykonania założonych zadań.

Zdjęcia: KP PSP w Nisku i Starostwo Powiatowe w Nisku