Informujemy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nisku otwarto pozostałe nabory wniosków dotyczących:

  • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
  • dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej
  • bonów na zasiedlenie

w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie niżańskim I współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)”

Szczegóły na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku pod linkiem:

https://nisko.praca.gov.pl/-/20915664-komunikat-o-ogloszeniu-pozostalych-naborow-wnioskow-w-ramach-projektu-aktywizacja-osob-bezrobotnych-z-powiatu-nizanskiego-i-