W Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz podpisał umowy na dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Z możliwości wsparcia skorzystały trzy organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Powiatu Niżańskiego: Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudniku nad Sanem, który reprezentowała Przewodnicząca Zarządu Janina Szymonik i Skarbnik Władysława Sztaba, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Poprowadź Mnie przez Świat” z Prezesem Beatą Drzymałą i Skarbnikiem Martą Mierzwą, oraz Polski Związek Niewidomych – Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Stalowej Woli, z Prezesem Renatą Stankiewicz i Wiceprezesem Anną Topa.

W podpisaniu umów uczestniczyła, reprezentująca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, Agnieszka Kołcz, pracownik socjalny PCPR.

O otrzymanie dofinansowania do organizacji zadań z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON mogły ubiegać się osoby prawne oraz organizacje, spełniające określone kryteria, m.in. prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, przez co najmniej 2 lata.

Otrzymane dofinansowanie przeznaczone zostanie na organizację wycieczek krajoznawczo-edukacyjnych oraz zajęcia z hipoterapii. Łączna kwota przyznanego dofinansowania na ww. zadania wynosi 48 404,40 zł, natomiast 40% wartości zadania wnioskodawcy sfinansują ze środków własnych.

– Dzięki realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, organizacje pozarządowe mogą skorzystać z możliwości dofinansowania realizowanych zadań, a osoby z Powiatu Niżańskiego, posiadające różne stopnie niepełnosprawności mogą uczestniczyć w ciekawych wycieczkach, organizowanych wyjazdach integracyjnych czy też innych zajęciach. Taka pomoc dla osób doświadczonych przez chorobę jest bardzo ważna i dlatego, kolejny już rok, przekazujemy środki właśnie na te cele. Życzę Państwu udanego, bezpiecznego wypoczynku i miłego spędzenia czasu na organizowanych dzięki pozyskanym środkom wydarzeniach – mówił Starosta Robert Bednarz.