zdjęcie

9 maja br. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej, z inicjatywy Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, odbyło się spotkanie z Wiceprezesem Fundacji Misji Obywatelskiej Adamem Porębą, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu niżańskiego i organizacje społeczne zainteresowane wsparciem młodzieży w realizacji ich pomysłów.

W spotkaniu udział wziął Starosta Robert Bednarz, uczniowie i opiekunowie z Liceum Ogólnokształcącego w Nisku, Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołu Szkół w Jeżowem i Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „Niżańskie Centrum Rozwoju”, Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” i Stowarzyszenia Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku.

Wydarzenie dotyczyło projektu „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież”, którego celem jest zwiększenie zaangażowania młodzieży i młodzieżowych organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw młodzieżowych, wzrost ich znaczenia w życiu publicznym oraz ich wzmocnienie instytucjonalne.

W czasie spotkania uczestnicy mogli zasięgnąć informacji, jakie działania mogą być finansowane w ramach możliwych do otrzymania środków, jak wygląda wniosek oraz jakie są główne założenia projektu. Katalog działań i możliwości jest szeroki, a pomysły, o jakich mówili uczniowie, wszechstronne. Szkoły, dla których Powiat jest organem prowadzącym, wyraziły wstępnie chęć skorzystania z możliwości, jakie zostały im przedstawione.

- Dziś, kiedy mówimy o czasie na podkarpacką młodzież, mamy na myśli naszą, niżańską młodzież, Was drodzy uczniowie. To właśnie z Waszej inicjatywy może powstać coś unikatowego, co pozwoli rozwijać pasje i zaspokoić potrzeby młodych ludzi. Dzięki projektowi „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież”, każda z inicjatyw może zostać sfinansowana w całości. Cieszę się, że w powiecie niżańskim mamy również możliwość współpracy z prężnie pracującymi organizacjami, którym zależy także na współpracy z młodzieżą, jej rozwoju i zaangażowaniu w życiu społecznych i publicznym – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.