Starosta wraz z burmistrzami i wójtami z terenu powiatu niżańskiego podczas konwentu samorządowego

Dnia 11 maja 2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku odbył Niżański Konwent Samorządowy, zwołany przez Przewodniczącego Konwentu Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza. W konwencie uczestniczyli Wójtowie i Burmistrzowie z terenu Powiatu Niżańskiego.

Podczas Konwentu wybrano najzdolniejszego ucznia z terenu Powiatu Niżańskiego, nominowanego do nagrody Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych. Spośród najzdolniejszych uczniów zgłoszonych z poszczególnych gmin oraz kandydatów ze szkół prowadzonych przez Powiat Niżański, w wyniku głosowania, do Podkarpackiej Nagrody Samorządowej Niżański Konwent Samorządowy wybrał Kamilę Kloc – uczennicę klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Zarzeczu.

Następnie podczas spotkania Starosta wraz z Wójtami i Burmistrzami ustalili harmonogram spotkań w gminach, dotyczący opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2030.

Tematem Konwentu były również inne ważne sprawy dotyczące rozwoju Powiatu Niżańskiego i należącego do niego gmin.