Informujemy, że Powiat Niżański rozpoczyna cykl spotkań konsultacyjnych w ramach prac nad nową Strategią Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2030.

Starosta Niżański Robert Bednarz serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych, na etapie opracowania diagnozy do nowej Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2023-2030.

Konsultacje mają na celu zebranie Państwa uwag, opinii i propozycji odnośnie planowanych interwencji i działań w obszarze zadań powiatowych, które zostaną zapisane w dokumencie strategicznym.

Szczegóły dotyczące spotkań konsultacyjnych w poszczególnych Gminach – w załączonych plakatach informacyjnych.

zaproszenie