zdjęcie

10 maja 2023 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nisku odbył się ostatni etap 
I Powiatowego Konkursu Matematyczno-Fizycznego.

Konkurs trwał 60 minut i polegał na rozwiązaniu szesnastu zadań (8 z matematyki i 8 z fizyki) o różnym stopniu trudności. 

Patronat Honorowy nad konkursem objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk.

Gospodarzem całego przedsięwzięcia była Beata Żak Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nisku.

Laureatami konkursu zostali:

  • w kategorii klas VII:

I miejsce – Aleksander Zaleśny (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nisku, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka w Nisku)

II miejsce – Mateusz Siek (Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tanewskiej)

III miejsce – Natalia Rzeszutko (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowosielcu)

  • w kategorii klas VIII:

I miejsce – Konrad Łach (Publiczna Szkoła Podstawowa w Groblach)

II miejsce – Tomasz Cichoń (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jarocinie)

III miejsce – Ignacy Adamiak (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ulanowie)

Uczniowie z klasy VI a, należący do Klubu Młodego Odkrywcy „Atomki”, wykonali doświadczenia fizyczne. Tego dnia w hali sportowej zostały wyeksponowane prace uczniów prezentujących dokonania polskich naukowców (Marii Skłodowskiej – Curie, Mikołaja Kopernika, Ignacego Łukasiewicza) oraz wybitnych polskich matematyków (Stefana Banacha, Hugo Steinhausa, Kazimierza Kuratowskiego, Wacława Sierpińskiego), a także matematyków, którzy złamali szyfr „Enigma” (Henryka Zygalskiego, Jerzego Różyckiego i Mariana Rejewskiego).

Celem konkursu było rozwijanie i poszerzanie zainteresowań matematycznych i fizycznych uczniów, lepsze przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, budzenie zainteresowań prawidłowościami świata przyrody, kształcenie umiejętności krytycznego korzystania ze źródeł informacji, wykorzystanie wiedzy matematycznej i fizycznej w praktyce życia codziennego, porównania swojej wiedzy i umiejętności z rówieśnikami z innych szkół, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz wdrażanie do samokształcenia i rozwijania swoich umiejętności a także zachęcanie do współzawodnictwa.

Nagrody ufundowane zostały m.in. przez Powiat Niżański, a laureatom konkursu wręczał je m. in. Starosta Niżański Robert Bednarz.

I Powiatowy Konkurs Matematyczno-Fizyczny zakończył się sukcesem każdego uczestnika, gdyż pozwolił mu rozwinąć swoje zdolności matematyczno-fizyczne poprzez niestandardowe podejście do nauk ścisłych.

Zdjęcia: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nisku