15 maja br. miało miejsce uroczyste otwarcie ścieżki rowerowo-pieszej o długości 6,6 km, powstałej wzdłuż drogi powiatowej nr 1062R, która łączy Ulanów, Bieliniec, Wólkę Bielińską z Bielinami, .

W uroczystości tej udział wzięli: m.in. Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Niżańskiego: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach oraz Skarbnik Powiatu Maria Bednarz, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Zbigniew Lach oraz Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga. Ze strony Gminy i Miasta Ulanów, w uroczystości udział wziął m.in. Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Niżańskiego – Sekretarz Gminy Magdalena Hasiak oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ulanowie Wacław Piędel.

Budowę ścieżki wykonało Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego M-Via Sp. z o. o. ze Stalowej Woli wraz z Partnerem: Firmą Handlowo-Usługowo-Produkcyjną Bruk Mar Łukasz Marut z Cisów Las.

Koszt całkowity inwestycji to 4 770 000 zł, z czego 2 000 000 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Powiat Niżański na to zadanie przeznaczył kwotę 1 400 000 zł, a pozostałą część pokryła Gmina i Miasto Ulanów.

Budowa ścieżki rowerowo-pieszej to przedsięwzięcie, które przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa komunikacyjnego lokalnej społeczności oraz wpłynie na atrakcyjność turystyczną naszego Powiatu.

 Zdjęcia: https://www.ulanow.pl/