zdjęcie

W dniu 13 maja 2023 r. w Rudniku nad Sanem odbyło się uroczyste rozdanie nagród dla najaktywniejszych uczestników Projektu „Aktywność 22/23”. Stowarzyszenie Harcerskie „Skautfort” uhonorowało harcerzy i harcerki, którzy licznie przyczynili się do realizacji projektu.

Na tą okazję przybyło 36 osób, byli to, m.in.: Wicestarosta Adam Mach, Przedstawiciel Nadleśnictwa Rudnik Pani Justyna Sapała, Prezes Rudnickiego Stowarzyszenia Pasjonatów Historii Pan Ryszard Żurecki, członkowie „Skautfort” oraz harcerze. W ramach spotkania odbył się występ zespołu harcerskiego „Śpiewające Sowy”, który zaśpiewał piosenki nieżyjącego członka 52 WDH Czarny Las phm Wiesława Olko oraz odczytane zostały wiersze o lesie, laureatów konkursu poetyckiego „Czar Puszczy” organizowanego przez Skautfort.  Odbyło się również zwiedzanie wystawy pt. „Czar Puszczy. Fauna Dziwne”, na której prezentowane były prace laureatów konkursu: fotograficznego i plastycznego organizowanych przez Skautfort.

Obecny w podsumowaniu projektu Wicestarosta Adam Mach pogratulował harcerzom i podziękował za ogrom prac podejmowanych w czasie rocznego trwania projektu, na koniec wręczając upominki ufundowane m.in. przez Powiat Niżański.

- Cieszę się, że corocznie dzieci i młodzież z Powiatu Niżańskiego w tak licznym gronie bierze udział w grach zespołowych i edukacyjnych. To niezmiernie ważne, aby w dzisiejszych czasach pielęgnować przyjaźnie i uczyć dzieci pracy w grupie – podkreślił Wicestarosta Adam Mach.

Zdjęcia: Stowarzyszenie Harcerskie „SKAUTFORT”