zdjęcie

W dniu 19 maja 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Nisku, w obecności Starosty Niżańskiego Roberta Bednarza, Dyrektor SPZZOZ w Nisku Paweł Tofil podpisał umowy na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz modernizacja i wdrożenie e-usług medycznych realizowana w ramach projektu pn.: „Rozwój e-usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku””.

Wykonawcami projektu są firmy: OPTeam S.A. z Jasionki i BMM Sp. z o.o. z Głogowa Małopolskiego. Zadanie zostanie zrealizowane w ciągu 120 dni od daty podpisania umowy, tj. do września 2023 roku.

Całkowity koszt modernizacji infrastruktury teleinformatycznej to kwota 3 781 305,36 zł. Zadanie jest sfinansowane z środków Instrumentu REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 3 284 817,12 zł i oraz środków Powiatu Niżańskiego.

Zakres prac przewidzianych do realizacji w ramach projektu obejmuje zakup i instalację infrastruktury sprzętowej oraz dostawę urządzeń, oprogramowania dziedzinowego i licencji oraz wdrożenie e-usług.

W ramach zakupu i instalacji infrastruktury sprzętowej, zakupione zostaną serwery bazodanowe, serwer wirtualizacyjny, 150 sztuk. komputerów z monitorami, przełączników FC, przełączników Eternet,zasilacz awaryjny z bateriami, dyski, NAC, rozszerzenie pamięci RAM, oprogramowanie systemowe do komputerów, oprogramowanie do serwerów bazodanowych, oprogramowanie do archiwizacji, oprogramowanie do serwera wirtualizacyjnego oraz licencje dostępowe do serwerów.

Dostawa urządzeń, oprogramowania dziedzinowego i licencji oraz wdrożenie e-usług obejmą urządzenia do składania podpisu, urządzenia do skanowania dokumentacji medycznej, oprogramowanie do składania podpisu, licencja na serwer do digitalizacji dokumentacji medycznej, licencja modułu bloku operacyjnego, system elektronicznego obiegu dokumentów, wdrożenie systemu składania podpisu, wdrożenie systemu do digitalizacji dokumentacji medycznej oraz interfejs zasilania Regionalnego Repozytorium, interfejs integracji e-rejestracji i e-informacji.

Projekt obejmuje utworzenie kompleksowych rozwiązań informatycznych wspierających obsługę i prowadzenie różnych spraw pomiędzy pacjentami, lekarzami, pracownikami administracji i innymi placówkami medycznymi.

Dzięki projektowi niżański Szpital uruchomi zmodernizowany system e-rejestracji, e-informacji oraz możliwości wymiany informacji i dokumentacji pacjentów pomiędzy podmiotami leczniczymi.