12 maja 2023 r. w Rudniku nad Sanem odbyły się regionalne obchody Święta Lasu. Święto Lasu jest celebrowane w Polsce od lat 30. XX w., a pierwsze obchody miały miejsce w 1933 r.

Organizatorem wydarzenia w Rudniku nad Sanem był Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Pan Andrzej Borowiec. Podczas uroczystości wręczono leśnikom odznaczenia i wyróżnienia.

Tegoroczne obchody zostały połączone z uroczystym otwarciem nowej siedziby Nadleśnictwa Rudnik. Budynek został zmodernizowany, rozbudowany oraz wyposażony zgodnie z normami europejskimi i dostosowany do flagowych programów, takich jak Las Energii oraz Leśne Gospodarstwo Węglowe.

Nadleśnictwo Rudnik, odgrywa dużą rolę, zarówno w regionalnej, jak i w krajowej gospodarce leśnej. Składa się ono z dwóch obrębów – Nisko i Rudnik. Prowadzi bardzo szeroką działalność w zakresie pozyskiwania drewna i zagospodarowania lasu, czyli pielęgnację drzewostanów. Podkreślić należy, że jest to jednocześnie największy w Polsce ośrodek hodowli zwierzyny, gospodarujący ponad 40 tysiącami hektarów. 

W uroczystościach udział wzięli m. in. przedstawiciele samorządów gminnych i Powiatu Niżańskiego, członkowie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, pracownicy Nadleśnictw, przedstawiciele policji oraz księża. Powiat Niżański reprezentował Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach, którzy przekazali na ręce Nadleśniczego Nadleśnictwa Rudnik Andrzejowi Tofilskiemu pamiątkowy grawerton, oraz złożyli serdeczne gratulacje i podziękowania za wkład wniesiony w pielęgnowanie postaw ekologicznych wśród niżańskiej społeczności.

Zdjęcia: Nadleśnictwo Rudnik