zdjęcie

19 maja 2023 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rudniku nad Sanem odbył się uroczysty odbiór zadania pn.: „Zagospodarowanie budynku po byłym LO na potrzeby oddziałów przedszkolnych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Rudniku nad Sanem”.

Wartość robót budowlanych to kwota 11 404 131,33 zł. Na realizację zadania Powiat Niżański otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3,4 mln zł oraz ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 3,5 mln zł, natomiast kwota 4 504 131,33 zł to środki własne Powiatu Niżańskiego.

W ramach zadania została wykonano m.in.: kompleksową termomodernizację budynku – docieplenie ścian, stropów, nową elewację, wymianę konstrukcji dachu z pokryciem i instalacją odgromową i oddymiania. Przeprowadzono również modernizację pomieszczeń, klatek schodowych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację kotłowni, zamontowano pompy ciepła, instalację fotowoltaiczną, wymianę i modernizację instalacji elektrycznej. Dokonano też wymiany i montaż drzwi, okien, gdzie zostały również zainstalowane rolety zewnętrzne. Zrealizowano remont korytarzy i klatek schodowych, przebudowano łazienki i wejścia do budynku.  Zmianie uległo otoczenie budynków poprzez wymianę nawierzchni podwórka, wykonanie parkingu zewnętrznego i oznakowanie ciągów komunikacyjnych.

Zrealizowane zadanie obejmowało nie tylko roboty budowlane, ale też zakup wyposażenia do 25 sal. Wszystkie sale wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju zostały wyposażone w nowe meble, monitory interaktywne, sprzęt komputerowy, pomoce naukowe oraz wyposażenie sal z kącikami polisensorycznymi, relaksacyjnymi, multimedialnej i terapeutycznej.

Całość prac została wykonana przez Zakład Remontowo Budowlany KOREM Kazimierz Koc Spółka Jawna z Jeżowego.

Przecięcia wstęgi, a tym samym symbolicznego oddania do użytkowania zmodernizowanego obiektu, dokonali m.in.: Senator RP Janina Sagatowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, Kurator Stanisław Fundakowski, Starosta Niżański Robert Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, nauczyciel SOSW Sylwia Biel-Tromska, Przewodnicząca Rady Rodziców w SOSW Halina Wołoszyn, Dyrektor Ośrodka Marta Szczepańska wraz z podopiecznym oraz przedstawiciel Wykonawcy robót Tomasz Koc.

Ks. Dziekan Stanisław Czachor dokonał aktu poświęcenia budynku SOSW na potrzeby wychowania przedszkolnego, WWRD, edukacji wczesnoszkolnej i OREW.

Starosta Niżański Robert Bednarz, zabierając głos podsumował realizowane zadanie i podziękował wszystkim osobom, dzięki którym ten obiekt zyskał nowe oblicze i można powiedzieć „drugie życie” - To bardzo ważny dzień dla naszej społeczności - oddajemy dziś do użytku jedną z najważniejszych inwestycji edukacyjnych, która pokazuje, jak ważna dla samorządu Powiatu Niżańskiego, jest troska o potrzeby osób niepełnosprawnych. Zrealizowana inwestycja, od momentu planowania – do jej zakończenia, wymagała zaangażowania wielu osób. W tym miejscu podziękowania kieruję do naszych parlamentarzystów, do projektantów i Wykonawcy – za realizację zadania i dobrą współpracę przy jego wykonywaniu. Dziękuję pracownikom Wydziału Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Nisku. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do Pani Dyrektor Marty Szczepańskiej, która czuwała nad całością prac. Mamy tutaj dzisiaj kompleksowo zmodernizowany obiekt, nowoczesną bazę edukacyjno – wychowawczą oraz możliwość nauki i pracy w komfortowych warunkach. Kluczowym elementem było pozyskanie dofinansowania w wysokości prawie 7 mln zł na realizację tej wartej blisko 11,5 mln zł inwestycji. Bez tak dużego dofinansowania to zadanie byłoby trudne do zrealizowania. Byłoby realizowane bądź to w etapach, bądź w dłuższej perspektywie czasu. Otrzymanego dofinansowania na pewno nie byłoby, gdyby nie wielkie zaangażowanie Wiceministra Infrastruktury Rafała Webera, który wsparł nas w sposób maksymalny, wskazując możliwości pozyskania tych środków. Kieruję do Pana Ministra wielkie słowa uznania i wdzięczności, że jako Poseł na Sejm RP, jako reprezentant naszej społeczności, bliskie są mu nasze potrzeby i problemy, pomaga nam je rozwiązywać poprzez wsparcie i okazywaną pomoc, dzięki czemu inwestycje w Powiecie Niżańskim są realizowane na jak największym poziomie dofinansowania – mówił Starosta.

W odrębnym artykule zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z otoczenia i wnętrza zagospodarowanego obiektu.