zdjęcie

Dnia 21 maja 2023 r. odbyły się uroczystości Jubileuszu 50-lecia OSP Wólka Tanewska połączone z Powiatowymi Obchodami „Dnia Strażaka Powiatu Niżańskiego”.

Uroczyste obchody rozpoczęła Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. Świętego Jana Chrzciciela i Świętej Barbary w Ulanowie odprawiona w intencji strażaków Ochotników z powiatu niżańskiego. Msza św. była koncelebrowana przez Proboszcza ks. Kazimierza Żyłkę.

Oficjalną część uroczystości otworzyła parada strażaków, po czym na placu apelowym, odbyło się wciągnięcie flagi państwowej na maszt oraz przemówienie Prezesa OSP Wólka Tanewska druha Zbigniewa Zawrotniaka, który przedstawił rys historyczny Jednostki OSP Wólka Tanewska, funkcjonującej nieprzerwanie od 7 grudnia 1972 r. W 1974 r., w czynie społecznym rozpoczęto budowę aktualnej remizy, która trwała cztery lata. Na dzień dzisiejszy jednostka zrzesza 39 członków czynnych i jest obecnie najczęściej dysponowaną formacją do wyjazdów w Gminie Ulanów.

Uroczyste obchody uświetniała Orkiestra OSP Zarzecze pod batutą kapelmistrza druhny Mirosławy Barylskiej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, Senator RP Janina Sagatowska, Poseł na Sejm RP Jerzy Paul, władze samorządowe Powiatu Niżańskiego na czele ze Starostą Robertem Bednarzem oraz Wicestarostą Adamem Machem, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Karol Wołoszyn i Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Andrzej Tofilski, burmistrzowie i wójtowie z gmin powiatu niżańskiego, prezesi zarządów oddziałów: wojewódzkiego ZOSP RP na czele z Janem Pacem, powiatowego z druhem Gabrielem Waliłko na czele, zarządów gminnych i prezesi OSP z poszczególnych gmin, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku bryg. Andrzej Kołodziej wraz z przedstawicielami Komendy oraz inni znamienici gości.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie niżańskim za ich dotychczasową służbę oraz nagrody „Strażak Roku Powiatu Niżańskiego” w kategorii „Strażak Ochotnik”. W tegorocznym konkursie tytuł Strażaka Roku otrzymał druh Sylwester Jarosz z OSP Rudnik nad Sanem, natomiast wyróżnienie otrzymał druh Damian Nawrocki z OSP Wólka Tanewska.

Nagrody oraz statuetki dla zwycięzcy i wyróżnionego Druha Strażaka wręczył Starosta Niżański Robert Bednarz wraz z Wicestarostą Adamem Machem, serdecznie gratulując i życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej i służbie w działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Po wręczeniu odznaczeń, zaproszeni goście, w swoich przemówieniach, podziękowali strażakom za pełnioną służbę oraz życzyli dalszego rozwoju i bezpiecznych akcji. Starosta Robert Bednarz na ręce Prezesa OSP w Wólce Tanewskiej Druha Zbigniewa Zawrotniaka i Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nisku Gabriela Waliłko, dla wszystkich Druhów Strażaków, przekazał życzenia i podziękowania w formie okolicznościowego grawertonu i pamiątkowej statuetki.

Zdjęcia: Pan Jan Zybura