zdjęcie

W dniu 24 maja 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Nisku, Starosta Niżański Robert Bednarz oraz Wicestarosta Adam Mach podpisali umowę na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1074R na odcinku Krzeszów – Łazów”.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo MOLTER z Głogowa Małopolskiego.

Całkowity koszt przebudowy wyniesie 4 526 926,97 zł. Na tą inwestycję Powiat Niżański pozyskał aż 95% dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, co stanowi kwotę 4 300 580 zł.

W ramach robót budowlanych wykonane zostaną m. in.: podbudowa, przepusty, nawierzchnie na długości ponad 11 km, zjazdy na posesje, pobocza oraz zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakończenie realizacji przedmiotowej inwestycji zaplanowane jest na listopad br.