życzenia - treść w rozwinięciu artykułu

Szanowni Państwo,

Drodzy Samorządowcy!

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, wszystkim Samorządowcom i Pracownikom Samorządowym Starostwa Powiatowego w Nisku, jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego, Urzędów Gmin, Radnym, Sołtysom oraz osobom przyczyniającym się do propagowania idei samorządności – składam serdeczne podziękowania za sumienne i profesjonalne wykonywanie obowiązków, życzliwość, zaangażowanie i pracę, na rzecz Powiatu Niżańskiego i jego Mieszkańców.

Dzięki Państwa rzetelnej pracy i wspólnej trosce, Powiat Niżański rozwija się dynamicznie i staje się coraz piękniejszy.

Dziękując za owocną współpracę, życzę zapału i wytrwałości w podejmowanych działaniach oraz wielu sukcesów, by nasza wspólna praca na rzecz lokalnej społeczności przynosiła jak najlepsze efekty.

Proszę też o przyjęcie życzeń dobrego zdrowia, urzeczywistnienia wszelkich planów oraz pomyślności w życiu osobistym.

Ufam, że nasza wspólna praca przyczyni się do realizacji kolejnych ważnych zamierzeń, których celem jest ciągły rozwój naszej Małej Ojczyzny – Powiatu Niżańskiego.

 

Z wyrazami szacunku i uznania

Starosta Niżański
Robert Bednarz

Nisko, dnia 27 maja 2023 r.