W dniu 2 czerwca 2023 r., podczas konferencji zorganizowanej w Garnizonie Nisko, odbyło się uroczyste przekazanie w trwały zarząd na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej, reprezentowanego przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie, nieruchomości o powierzchni blisko 35 ha, położonej w obrębie Nisko, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Działkę przekazał Starosta Niżański Robert Bednarz, podpisując protokół zdawczo-odbiorczy w obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michała Wiśniewskiego. Jako przyjmujący protokół podpisał Szef Zarządu Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie płk Zbigniew Brożek.

W uroczystości uczestniczyli również m.in. Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk oraz Dowódca Garnizonu Nisko ppłk Radosław Podolski.

Właścicielem przekazywanej nieruchomości była wcześniej Gmina Nisko, która udostępniała grunty Garnizonowi Nisko na podstawie umowy udostępnienia.  Równolegle prowadzone były czynności, aby działka ta została przekazana na rzecz wojska, W zamian za tą działkę, Aktem Notarialnym – Umową Zamiany, przekazano Gminie Nisko inne działki będące własnością Skarbu Państwa.

W ten sposób przedmiotowa działka, o wartości blisko 1,1 mln zł, stała się własnością Skarbu Państwa w zasobie Starosty Niżańskiego, który przekazał ją w trwały zarząd na potrzeby Garnizonu Nisko.

- Przekazana dzisiaj w trwały zarząd działka zostanie zagospodarowania zgodnie z wymogami wojska. Powstaną tutaj trzy ośrodki szkoleniowe: inżynieryjno-saperski, taktyczno-inżynieryjny i logistyczny. Utworzony przykoszarowy plac ćwiczeń, z możliwością używania środków pozoracji pola walki, będzie wykorzystywany do celów szkoleniowych dla jednostek i instytucji wojskowych Garnizonu Nisko. Jest to bardzo ważne przedsięwzięcie, szczególnie teraz, w czasie trwającego za naszą wschodnią granicą konfliktu zbrojnego, kiedy należy poszerzać bazę poligonową i garnizonową, co służy wzmacnianiu naszego bezpieczeństwa – mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Po podpisaniu stosownych dokumentów, zebrani udali się na przekazaną nieruchomość, gdzie mieli możliwość obserwowania szkolących się tam żołnierzy z niżańskiego Garnizonu.