W związku z ukazaną listą zadań, które uzyskały dofinansowanie ze środków subwencji ogólnej w roku 2023, w dniu 5 czerwca br., w m. Wolina, odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Starostę Niżańskiego Roberta Bednarza oraz Wiceministra Infrastruktury Rafała Webera. Spotkanie odbyło się przy udziale: Senator Janiny Sagatowskiej, Przewodniczącego Rady Powiatu Niżańskiego Sylwestra Daśko, Wicestarosty Adama Macha, Dyrektora ZDP w Nisku Zbigniewa Lacha, Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Waldemara Ślusarczyka oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Nisku, radnych, sołtysów i mieszkańców sołectwa Wolina.

Podczas konferencji Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber wręczył symboliczny czek na kwotę 3 021 050 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2609R DW 878 – do węzła S19 Rudnik nad Sanem”.

Całkowita jej wartość opiewa na kwotę 6 042 100,56 zł. W ramach zadania zostanie wykonana m. in. nawierzchnia jezdni na długości 1,848 km, droga dla rowerów, droga dla pieszych, zatoki, perony, zjazdy na posesje, odwodnienie czy też roboty wykończeniowe związane z przebudową drogi. Powiat Niżański, jest na etapie przygotowywania procedury przetargowej, i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami, to inwestycja ma szansę zakończyć się jeszcze w tym roku.

- Planujemy tę inwestycję rozpocząć jak najszybciej. Jeszcze w czerwcu chcemy przeprowadzić postępowanie przetargowe, tak, aby firma, która potencjalnie wygra przetarg na realizację tej inwestycji, mogła w lipcu przystąpić do prac. Chcemy zrealizować tę inwestycję do końca roku. To jest bardzo ambitne zadanie, mam nadzieję, że w okolicach listopada, może grudnia, oficjalnie będziemy go finalizować i przecinać wstęgę, która będzie świadczyć o tym, że inwestycja jest ukończona. Nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie indywidualne zaangażowanie Pana Ministra Rafała Webera, któremu w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za okazywane wsparcie i pomoc we wskazywaniu możliwości pozyskiwaniu środków na realizację ważnych dla naszego Powiatu zadań - mówił Starosta Niżański Robert Bednarz.

Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber podkreślił, że – w całym województwie podkarpackim dofinansowanie zyska 14 samorządów, na kwotę ponad 35 mln zł. Wśród tych samorządów jest Powiat Niżański, który złożył dobry wniosek, dobrze uzasadnił potrzebę przebudowy tej trasy. Pan Starosta Robert Bednarz zobowiązał się do podniesienia nośności samej drogi, nacisku do 11,5 tony, więc idealnie wpisał się w nabór, w założenia, które Ministerstwo Infrastruktury tworzy po to, aby standardy drogowe były jak najlepsze. Wobec, tego cieszę się bardzo, że tutaj, w Wolinie, możemy przekazać symboliczny czek na ponad 3 mln zł z rezerwy subwencji ogólnej. Ta wartość, którą przekażemy, to połowa całości tego zadania, to maksymalna kwota, którą mogliśmy przeznaczyć na takie inwestycje - mówił Wiceminister Rafał Weber.

Głos zabrała również Pani Senator Janina Sagatowska, która podsumowała: - Nasze wszystkie spotkania, to nie jest mówienie o rzeczach nieważnych, to zawsze jest mówienie o tym, co boli tę, czy inną społeczność, później jest to przekuwane w czyny. Wszystkie spotkania, które dzisiaj robimy na „Trasie dotrzymanego słowa” – a Wolina jest takim przystankiem na trasie Prawa i Sprawiedliwości – wykazujemy, że wszystko ma sens wtedy, kiedy się to wspólnie ustala. Pierwszym takim ogniwem są zawsze sołectwa. Rozmawiamy z sołtysami, z mieszkańcami i gminami, i tego wysłuchujemy i przenosimy do odpowiednich resortów każdą jedną sprawę, a czyny świadczą o tym. Tylko ścisła współpraca rządu i samorządu przynosi takie efekty. Dziękujemy za tą współpracę i wiarę w nasz rząd. Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, że zgłaszacie do nas te postulaty wierząc, że zostaną one zamienione w czyny i tak się dziś w tym miejscu dzieje.