zdjęcie

W ostatnich dniach sierpnia 2023 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nisku, kolejni nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Niżański, złożyli przed Starostą Niżańskim Robertem Bednarzem i Wicestarostą Adamem Machem, ślubowanie oraz odebrali akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego złożyło 9 nauczycieli:

  • Magdalena Urbanik – RCEZ w Nisku, nauczyciel języka angielskiego,
  • Natalia Bołba – RCEZ w Nisku, wychowawca w internacie,
  • Elżbieta Dul - Sołtys – RCEZ w Nisku, nauczyciel informatycznych przedmiotów zawodowych,
  • Joanna Szaro – Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, nauczyciel geografii,
  • Monika Dziedzic – SOSW w Rudniku nad Sanem, nauczyciel zajęć rozwijających kreatywność, zajęć rewalidacyjnych, funkcjonowanie osobiste i społeczne,
  • Anita Wyka – SOSW w Rudniku nad Sanem, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla uczniów upośledzonych w stopniu głębokim, wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
  • Marta Pisarska – SOSW, wychowawca w ośrodku szkolno – wychowawczym,
  • Justyna Stój – SOSW w Rudniku nad Sanem, nauczyciel zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla uczniów upośledzonych w stopniu głębokim,
  • Magdalena Lewko – SOSW w Rudniku nad Sanem, nauczyciel zajęć rozwijających kreatywność, zajęć rewalidacyjnych, zajęć rozwijających komunikowanie się,

Egzaminy odbywały się 24 i 25 sierpnia w godzinach porannych. Pierwszego dnia do egzaminu przystąpiło 5 nauczycieli, natomiast drugiego dnia egzamin przeprowadzono dla 4 nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Niżański  jest organem prowadzącym. Po otrzymaniu pozytywnych wyników egzaminu, w dniach 25 i 29 sierpnia akty nadania, na ręce nauczycieli, przekazali Starosta Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach.

Nauczycielom, którzy otrzymali stopień awansu nauczyciela mianowanego, Starosta Niżański życzył satysfakcji z pracy w zaszczytnym zawodzie nauczyciela oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

- Gratulujemy Państwu zdanego egzaminu i zarazem cieszymy się, że jest w Was wiele zapału i chęci do pracy oraz ciągłego samodoskonalenia. Bardzo doceniamy Wasze starania i gorąco Was wspieramy. Zawód nauczyciela wymaga wiele wysiłku, dlatego życzymy Paniom wytrwałości i powodzenia, a także satysfakcji z wykonywanej pracy – mówił Starosta podczas wręczania aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.