1 września 2023 r. w Nisku odbył się uroczysty odbiór zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1057R ul. Nowa, ul. Słoneczna, ul. Dąbrowskiego w Nisku”.

Koszt realizacji inwestycji wynosił 9 410 290,96 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to kwota 7 220 000 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 2 190 290,96 zł to środki własne Powiatu Niżańskiego w kwocie 1 690 290,96 zł oraz Gminy I Miasta Nisko w kwocie 500 000 zł.

Wykonawcą inwestycji było KONSORCJUM FIRM: Lider: PBI Infrastruktura S.A., ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik i Partner: PBI WMB Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz.

Inwestycja wykonana została w okresie od 25 października 2022 r. do 25 lipca 2023 r.

Przedmiotowa droga powiatowa pełni istotną rolę w układzie komunikacyjnym Powiatu Niżańskiego oraz ważną funkcję społeczno – gospodarczą i przemysłową dla mieszkańców Powiatu, miasta Niska i okolic.

Przedsięwzięcie obejmowało przebudowę drogi powiatowej Nr 1057R i składało się z dwóch odcinków. Pierwszy odcinek: ul. Nowa, ul. Słoneczna – o długości 2770 m, oraz drugi odcinek ul. Dąbrowskiego o długości 868 m. Ponadto przebudowano elementy geometryczne i konstrukcyjne drogi, wykonano poszerzenia, pobocza, zjazdy, chodnik, ścieżkę rowerową, odwodnienie i kanał technologiczny.

Przecięcia wstęgi, a tym samym symbolicznego oddania do użytkowania zmodernizowanej drogi, dokonali: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, Dyrektor ds. Rozwoju Relacji Społecznych BGK Piotr Olszówka, Starosta Niżański Robert Bednarz, Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego Tomasz Podpora, Radny Rady Powiatu Niżańskiego Andrzej Tofilski, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, Radni Rady Miejskiej w Nisku: Katarzyna Ożóg – Bąk i Józef Sroka, Przedstawiciele Wykonawcy inwestycji Prezes Zarządu Mieczysław Wilk, Dyrektor Oddziału Południe Rafał Janda, Kierownik budowy Zygmunt Jasiński, Kierownik robót Jakub Głowacki, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach i Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Nisku Jadwiga Maluga.

- Nowoczesne rozwiązania komunikacyjne i przebudowane drogi poprawiają jakość życia mieszkańców danego terenu, danego obszaru, W sposób bezapelacyjny wpływają na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  Widać to po spadku śmiertelnych wypadków drogowych w ostatnich latach – mówił Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber.

Ważność zrealizowanej inwestycji podkreślił w swoich słowach Starosta Niżański Robert Bednarz: - W ramach prac poszerzona została jedna droga, zbudowano także odwodnienia wzdłuż. Niektóre elementy nie były uwzględnione w tym projekcie, będą realizowane w innym zakresie prac ze środków własnych, bo nie można było ich uwzględnić z różnych względów. Jest to infrastruktura potrzebna i ważna. Świadczy chociażby o tym, co w chwili obecnej obserwujemy, duże natężenie ruchu, bo jest to jedna z kluczowych bardzo ruchliwych dróg na terenie Gminy i Miasta Nisko. Droga ta jest jedną z ważniejszych tras w naszym Powiecie, przy której zlokalizowanych jest wiele zakładów pracy. Poprzez podniesienie parametrów drogi, inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfort przemieszczania się tym ciągiem komunikacyjnym. Dziękuję w tym miejscu Panu Ministrowi Rafałowi Weberowi, za wsparcie i troskę o to, aby inwestycje w Powiecie Niżańskim były realizowane na jak największym poziomie dofinansowania. Dziękuję za to, że za to, że zawsze z ogromnym zainteresowaniem patrzy Pan na funkcjonowanie samorządów z terenu Powiatu Niżańskiego i skutecznie wspiera je w pozyskiwaniu środków.