Cztery szkoły prowadzone przez Powiat Niżański, znalazły się wśród 78 szkół z całej Polski, które otrzymają dofinansowanie na wycieczki zagraniczne w ramach nowego przedsięwzięcia „Poznaj polskie ślady w Europie”.

Wysokość otrzymanego wsparcia wynosi 214 528 zł. Każda z czterech szkół otrzymała dofinansowanie w wysokości po 53 632 zł. Dzięki programowi uczniowie ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Niżański, tj. Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, Zespołu Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, będą mogli poznawać zabytki polskiej kultury i ślady działalności wybitnych Polaków na 5-dniowych wycieczkach do Włoch. Udział w wycieczkach w dużej mierze pozwoli także uczniom na poznanie zabytków polskiej kultury i zaznajomienie ich z osiągnięciami naukowymi Polaków poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W trakcie wycieczek uczniowie zwiedzą miejsca wybrane przez MEiN we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA, spośród 326 miejsc na mapie Europy.

Podczas 5-dniowej wycieczki 26 uczniów z najwyższą średnią z każdej szkoły zwiedzi m.in. Kościół św. Józefa na Kahlenbergu, Tablicę upamiętniającą Króla Jana III Sobieskiego, grób św. Jana Pawła II w bazylice św. Piotra w Watykanie, Kaplicę Polską w bazylice św. Antoniego, Uniwersytet Padewski, Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino oraz wiele innych zabytków polskiej kultury.

O dofinansowanie kilkudniowych wycieczek szkolnych mogły ubiegać się organy prowadzące szkoły ponadpodstawowe. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wyjazdach będzie mogło wziąć udział 104 uczniów niżańskich szkół z najwyższą średnią oraz zaangażowanych w działalność szkoły, wraz z opiekunami, zwiedzi wiele zabytków polskiej kultury we Włoszech.

Nabór ruszył 26 czerwca br. i cieszył się ogromnym zainteresowaniem, a pula środków przeznaczonych na ten cel została wyczerpana w jeden dzień.

Podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024, reprezentujący Powiat Niżański: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko oraz Inspektor w Wydziale Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Joanna Nowak, wręczyli na ręce uczniów i dyrektorów szkół symboliczne czeki, po 53 632 zł każdy, na 5-dniowe wycieczki do Włoch, podczas których po 26 uczniów z każdej ze szkół zwiedzi wiele zabytków polskiej kultury we Włoszech.