Stowarzyszenie „Bieliny – wieś nad Sanem”, dzięki wsparciu Powiatu Niżańskiego w kwocie 9 000 zł, zrealizowało zadanie pt. „Jesteśmy aktywni, ćwiczymy spryt i umysł” – edycja czwarta. Stowarzyszenie włączyło w zadanie swój wkład własny w postaci 1 874,50 zł – wkład własny osobowy i rzeczowy.

Całej inicjatywie przyświecało hasło wspólnej aktywności ruchowej i dobrej zabawy na świeżym powietrzu oraz integracji dzieci i młodzieży.

Zadanie obejmowało cykl zajęć z aktywności ruchowej, rozgrywek w tenisa stołowego, piłkarzyki i szachy dla starszych dzieci i młodzieży oraz dla najmłodszych zabawy sprawnościowe i tańce, w tym nauka układu tanecznego pod okiem animatorów oraz wolontariuszy.

Punktem kulminacyjnym zadania było spotkanie ogólnodostępne, podczas którego odbyły się konkursy i turnieje, w których uczestnicy rywalizowali ze sobą w różnych dyscyplinach.

Młodsze dzieci zaprezentowały układ taneczny oraz wzięły udział w zajęciach ruchowych.

Realizacja wydarzenia wpłynęła korzystnie na społeczność lokalną Powiatu Niżańskiego. Wspólne działania zaktywizowały oraz zintegrowały młodzież i dzieci z rówieśnikami, pozwoliły na nawiązanie nowych znajomości, a także sprawdzenie własnych umiejętności w konfrontacji z mieszkańcami z sąsiednich miejscowości.

Zadanie realizowane było w Miejscu Aktywności Lokalnej w Bielinach.