Doskonalenie kompetencji nauczyciela, zmiany w prawie oświatowym czy diagnoza potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, to m.in. tematy, które poruszone zostały dnia 4 października br. podczas konferencji powiatowej pt. „Zadania dyrektora szkoły, przedszkola i placówki oświatowej w kontekście zmian współczesnej edukacji”.

Tegoroczne spotkanie odbyło się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem, gdzie przybyli licznie dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, w tym reprezentujący Powiat Niżański Wicestarosta Adam Mach.

Prelegenci podjęli również temat dotyczący wychowania w optyce wartości błogosławionej Rodziny Ulmów oraz - Dlaczego Matematyka? Dekalog Powodów. Oprócz przemówień i ramowego planu konferencji, goście mieli możliwość wymiany spostrzeżeń oraz doświadczeń zgromadzonych podczas pracy w oświacie.  

Ponadto, uczestnicy wydarzenia zapoznali się również z oddanym do użytku tego roku budynkiem SOSW, dostosowanym do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych.

Inwestycje w edukację i jej rozwój to sprawa priorytetowa dla Powiatu Niżańskiego, który nieustannie podejmuje szereg działań przyczyniających się do polepszenia ich poprzez m.in. realizowane projekty, zadania inwestycyjne czy zakup pomocy. Dzięki temu, szkoły prowadzone przez Powiat, odpowiadają współczesnym wyzwaniom edukacyjnym, a ucząca się w nich młodzież ma zapewniony dostęp do komfortowych warunków zdobywania wiedzy.

Organizatorem Konferencji było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu oraz Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

Zdjęcia: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu