zdjecie

W dniu 12 października br. w auli Powiatu Niżańskiego odbyło się oficjalne spotkanie związane z przyznaniem przez Powiat Niżański dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. Dofinansowanie pochodzi ze środków Rządowego Funduszu Polski w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. W ramach dwóch naborów Powiat Niżański złożył z powodzeniem 11 wniosków na łączną sumę wynoszącą 1 455 194,85 zł, udzielając dotacji dziewięciu podmiotom z terenu naszego Powiatu.

Starosta Niżański Robert Bednarz wspólnie z Wiceministrem Infrastruktury Rafałem Weberem przekazali Promesy wstępne i uchwały Rady Powiatu w sprawie przyznania dotacji ręce przedstawicieli podmiotów aplikujących o ich udzielenie.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele samorządów gminnych: Burmistrz Gminy i Miasta Nisko Waldemar Ślusarczyk, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Dariusz Świta, Wójt Gminy Harasiuki Krzysztof Kiszka, Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski; proboszczowie parafii – ks. Jan Kardaś Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Jeżowem, ks. Franciszek Sałęga Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Bp-a w Racławicach; przedstawiciele Rady Parafialnej Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nowym Narcie, przedstawicielki firmy Karnatech – Andrzej Karnat.

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków to bardzo ważna inicjatywa nie tylko dla podmiotów realizujących ją, ale dla całego Powiatu Niżańskiego. Dzięki inwestycjom zrealizowanym ze środków dotacji wiele zabytków odzyska swoją świetność, ciesząc nie tylko mieszkańców naszego Powiatu, ale również turystów, wzmacniając tym samym potencjał turystyczny naszego regionu - powiedział Robert Bednarza Starosta Niżański.

Minister Rafał Weber oraz przedstawiciele samorządów gminnych podkreślali nieocenione zaangażowanie Starosty Niżańskiego w pozyskiwanie  środków z Rządowego Programy Odbudowy Zabytków dla gmin, parafii i przedsiębiorców, będących właścicielami obiektów zabytkowych.

Minister w swoim wystąpieniu zapewnił również, że trwają rozmowy w sprawie kontynuacji działań w tym obszarze, pozwalających w najbliższym czasie wspierać inwestycji w obszarze ochrony zabytków.