W dniu 10 listopada 2023 r. Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” podsumowała dwumiesięczne warsztaty zorganizowane w ramach projektu „Warsztaty z Mistrzem – budowa galara ulanowskiego”. Projekt sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego z programu „Kultura lasowiacka”.

Projekt obejmował warsztaty teoretyczne i praktyczne szkutnictwa jednostek historycznych, warsztaty kulinarne tradycyjnej kuchni flisackiej oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych naszego powiatu. Warsztaty prowadzili: Retman Mieczysław Łabęcki oraz Hieronim Socha, którzy przybliżyli uczestnikom nie tylko historię jednostek pływających po rzece San, ale również skrupulatnie uczyli prawidłowego nazewnictwa. Głównym celem tego działania było wspólne budowanie galara metodą warsztatową.

Zbudowana jednostka została poświęcona i zwodowana 10 listopada br. Poświęcenia dokonał ks. Kazimierz Żyłka z Parafii Ulanów. Matką chrzestną jednostki została Pani Maria Łabęcka, która nadała jednostce imię WŁÓCZEK – pochodząca od dawnej nazwy flisaka. W spotkaniu udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, Starosta Niżański Robert Bednarz, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie Wacław Piędel, Zastępca Wójta Gminy Jeżowe Michał Wasyliszyn, Kierownik Oddziału Promocji Regionu w Departamencie Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Rafał Baranowski, Konserwator Zabytków – Wojewódki Urząd Ochrony Zabytków Sławomir Stępak, Proboszcz Parafii Ulanów Ks. Kazimierz Żyłka, Sekretarz Gminy i Miasta Ulanów Magdalena Hasiak, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie Joanna Małek, Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie Paweł Grzywacz, Stanisław Baska i Marek Bażant – Grupa Napędzani Wisłą, przedstawiciele Rudnickiego Stowarzyszenia Pasjonatów Historii „Tropiciele Przeszłości", Zarząd i Rada Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” oraz lokalne media.

W Święto Niepodległości jednostka popłynęła w swój dziewiczy rejs po rzece Wiśle. Wspólnie z grupą Napędzani Wisłą „Włóczek” brał udział w Rejsie Niepodległości na odcinku Sandomierz – ujście rzeki San, gdzie odśpiewano hymn i złożono wiązanki kwiatów ku czci walczących i ginących za Niepodległą.

Tekst i zdjęcia: LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”