W dniu 15 listopada 2023 roku w Rudniku nad Sanem dokonano uroczystego otwarcia i przekazania do eksploatacji wykonanej inwestycji pn.: „Budowa kompleksu sportowego: boisko wielofunkcyjne, bieżnia prosta dwutorowa, mini tor gokartowy, skatepark, ścianka wspinaczkowa, park kalisteniczny przy Zespole Szkół w Rudniku nad Sanem”, której wykonawcą była firma Zakład Handlowo – Usługowy Kazimierz Szewczyk z Jeżowego.

W uroczystym otwarciu udział wzięli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Waldemar Grochowski, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko, Radna Rady Powiatu Niżańskiego Małgorzata Sztaba-Cholewa, Dyrektor ZS w Rudniku nad Sanem Edward Wołoszyn, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Nisku Jadwiga Maluga, Inspektor Nadzoru Stanisław Siek, Wykonawca Robót Kazimierz Szewczyk oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem.

Inwestycja wykonana została w okresie od 15 listopada 2022 r. do 20 października 2023 r.

Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł 3 755 460,09 zł, z czego 1 440 800,00 zł stanowi dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.

W ramach budowy kompleksu sportowego wykonano: ogrodzone boisko wielofunkcyjne, bieżnię prostą dwutorową, mini tor gokartowy, park kalisteniczny oraz oświetlenie hybrydowe kompleksu sportowego.

- Ta inwestycja jest szczególnie ważna. Wiemy, że wyposażenie w takie obiekty tej szkoły było po prostu niezbędne, dające możliwość komfortu funkcjonowania w szkole. Nie tylko w wymiarze edukacyjnym, ale też i sportowo-rekreacyjnym. Chcieliśmy tę szkołę wyposażyć w takie warunki, aby młodzież mogła w pełnym tego słowa znaczeniu, w pełnym zakresie odbywać różnego rodzaju zajęcia, ćwiczenia i zajęcia sportowe. Chcieliśmy żeby tu też mogły odbywać się zawody sportowe – mówi Starosta Robert Bednarz.

- Przez wiele lat nie mieliśmy odpowiedniej bazy sportowej. W ramach Programu Sportowa Polska Powiat Niżański pozyskał dofinansowanie i zbudował duży kompleks sportowy przy naszej szkole. Teraz mamy naprawdę bardzo dobre wielofunkcyjne boisko, tor przeszkód, park kalisteniczny, bieżnię i tor gokartowy - mówi Edward Wołoszyn Dyrektor Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem.