W dniu 19 grudnia 2023 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku odbyło się podsumowanie konkursu zbiórki zużytych baterii
w szkołach i placówkach oświatowych na terenie powiatu niżańskiego pn. „Rozwijanie ogólnokrajowego systemu odzysku, selektywnego zbierania i recyklingu zużytych baterii i akumulatorów na terenie Powiatu Niżańskiego”. Celem Konkursu było pogłębienie świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców Powiatu,
w szczególności dotyczącej konieczności segregacji odpadów. Organizatorami Konkursu byli: Powiat Niżański oraz Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie. Patronat nad nim sprawował Starosta Niżański Robert Bednarz.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział 38 placówek oświatowych, a łącznie zebrano 9064 kg zużytych baterii.

Zgodnie z regulaminem Konkursu zwycięzcy zostali wyłonieni zgodnie z przelicznikiem masy zebranych baterii przypadającej na jednego ucznia w danej placówce oświatowej.

Laureatami Konkursu zostali:

 • Przedszkole Gminne w Krzeszowie, z wynikiem 9,43 kg/ucznia, które otrzymało nagrodę w wysokości 2000 zł,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Groblach, z wynikiem 8,20 kg/ucznia, która otrzymała nagrodę w wysokości 1500 zł,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu, z wynikiem 5,63 kg/ucznia, który otrzymał nagrodę w wysokości 1000 zł.

Wśród uczniów, którzy zebrali najwięcej baterii, laureatami zostali:

 • Milena Bolka uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Groblach, z wynikiem 328,29 kg, która otrzymała nagrodę w wysokości
  250 zł,
 • Antonina Łyko uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana
  Pawła II w Groblach
  , z wynikiem 170,08 kg, która otrzymała nagrodę
  w wysokości 150 zł,
 • Wiktoria Smusz, uczennica Przedszkola Gminnego w Krzeszowie,
  z wynikiem 169 kg, która otrzymała nagrodę w wysokości 100 zł.

Wyróżnienie zdobyła Lena Szabat uczennica Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem z wynikiem 58,6 kg, która otrzymała nagrodę w wysokości 100 zł.

Wszyscy uczestnicy za udział w Konkursie otrzymali cenne nagrody, ufundowane przez Powiat Niżański i Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Krzeszowie, które wręczali Starosta Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach i Prezes ZGK Sp. z o.o. w Krzeszowie Aleksy Waliłko.

Na zakończenie uroczystego podsumowania Konkursu Starosta podziękował szkołom za udział w Konkursie i jednocześnie pogratulował doskonałych wyników zbiórki zużytych baterii.

- Powiat Niżański wraz z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie już po raz kolejny zorganizowali ten konkurs, i jak widać cieszy się on ogromną popularnością, a to nam właśnie chodzi.  W ten sposób uświadamiamy dzieciom i młodzieży, jak ważne jest prawidłowe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, jakimi są między innymi baterie, bo głównym celem konkursu jest pogłębianie świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców Powiatu, w szczególności dotyczącej konieczności segregacji odpadów – mówił Starosta.

Poniżej prezentujemy pełną listę szkół, które wzięły udział w konkursie wraz
z wynikami, jakie uzyskały:

 1. Przedszkole Gminne w Krzeszowie – 9,43 kg/ucznia
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Groblach – 8,20 kg/ucznia
 3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zarzeczu – 5,63 kg/ucznia
 4. Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Racławicach – 5,41 kg/ucznia
 5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucie Krzeszowskiej – 4,54 kg/ucznia
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce – 4,08 kg/ucznia
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach –
  3,89 kg/ucznia
 8. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Jeżowem-Podgórzu – 3,03 kg/ucznia
 9. Szkoła Podstawowa w Krzeszowie – 2,99 kg/ucznia
 10. Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Jeżowem – 2,57 kg/ucznia
 11. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Rudniku nad Sanem –
  2,41 kg/ucznia
 12. Szkoła Podstawowa Fundacji „Elementarz” z Oddziałami Przedszkolnymi
  Św. Stanisława Kostki w Golcach – 2,28 kg/ucznia
 13. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze – 2,05 kg/ucznia
 14. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem-Kameralnem – 2,05 kg/ucznia
 15. Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe – 2,03 kg/ucznia
 16. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  w Kurzynie Średniej – 1,98 kg/ucznia
 17. Szkoła Podstawowa w Bystrem – 1,78 kg/ucznia
 18. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ulanowie – 1,77 kg/ucznia
 19. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jarocinie – 1,63 kg/ucznia
 20. Publiczna Szkoła Podstawowa w Domostawie – 1,30 kg/ucznia
 21. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Rupa w Wólce Tanewskiej –
  1,25 kg/ucznia
 22. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Rudniku nad Sanem – 1,24 kg/ucznia
 23. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie –
  1,23 kg/ucznia
 24. Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepubliczne Przedszkole w Rudniku nad Sanem – 0,98 kg/ucznia
 25. Publiczna Szkoła Podstawowa w Harasiukach – 0,84 kg/ucznia
 26. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Rudniku nad Sanem – 0,73 kg/ucznia
 27. Przedszkole nr 1 w Nisku – 0,62 kg/ucznia
 28. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Nisku – 0,62 kg/ucznia
 29. Zespół Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem –
  0,51 kg/ucznia
 30. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Nisku – 0,48 kg/ucznia
 31. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krzeszowie Górnym – 0,45 kg/ucznia
 32. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Juliana Kaczmarczyka w Bielinach –
  0,43 kg/ucznia
 33. Publiczna Szkoła Podstawowa w Hucisku – 0,32 kg/ucznia
 34. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku – 0,26 kg/ucznia
 35. Zespół Szkół w Jeżowem Centrum – 0,21 kg/ucznia
 36. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Nisku – 0,16 kg/ucznia